ForsideVIDEN OM: Udbud

VIDEN OM: Udbud

På denne side kan finde oversigt over igangværende udbud og læse mere om udbudsreglerne.

26-05-2014

Klik på nedenstående link på for se en oversigt på udbud.dk over de relevante udbud af personbefordring.

http://www.udbud.dk/Default.aspx?searchid=4472

Når offentlige myndigheder – hovedsagligt trafikselskaber og  kommuner – indkøber personbefordring med bus eller personvogn skal det som hovedregel foregå efter et offentligt udbud.

Kommunale udbud
Kommunale udbud omfatter forskellige specialkørselsordninger til skole, institution, daghjem, genoptræning og lignende. De foregår som hovedregel i henhold til EU’s udbudsdirektiv 2004/18/EF. Hvis den samlede værdi af kontrakten ligger under tærskelværdien på 1.541.715 kr. (Gældende for 2014) men over 500.000 kr. kan udbuddet gennemføres som et nationalt udbud.

Landets 98 kommuner gennemførte i løbet af 2013 i alt 35 udbud. Heraf vedrørte 57 % af udbuddene to eller flere kørselsordninger

Trafikselskabernes udbud
Trafikselskaberne udbyder primært kollektiv bustrafik og flextrafik. Den trafik der foregår i trafikselskaberne betragtes i udbudssammenhæng som en forsyningsvirksomhed og udbydes derfor i henhold til EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv  2004/17/EF. Pligten til at gennemføre EU-udbud af forsyningsvirksomhed indtræder, når den samlede kontraktværdi overstiger 3.083.431 kr. (Gældende for 2014).

I 2013 blev der gennemført otte udbud af kollektiv bustrafik i trafikselskaberne mod 18 i 2012. Trafikselskaberne gennemfører hver 1 til 2 udbud af flextrafik om året.

Reglerne om udbud og udbudsprocessen er komplekse. Du kan læse mere på de to nedenstående hjemmesider:

www.kfst.dk – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er myndighed på området og har udgivet en lang række vejledninger.

www.udbudsportalen.dk – Udbudsportalen.dk drives af KL og har også en trin for trin guide til leverandører i udbudsprocessen.

Som medlem af Danske Busvognmænd bør du altid kontakte sektorchef Lasse Repsholt, hvis du har et konkret spørgsmål til et udbud.