ForsideKollektiv trafikUdvikling eller afvikling?

Udvikling eller afvikling?

Det ligner mere afvikling end udvikling,når Region Midtjylland vil spare massivt på busserne vurderer Danske Busvognmænd.

21-07-2017

Region Midtjylland har offentliggjort et sparekatalog for den regionale bustrafik. Baggrunden er, at udgifter til den kollektive bustrafik er steget og nu udgør - efter Regionsrådets opfattelse - en for stor andel af budgettet afsat til regional udvikling. "Sparekataloget omfatter over 100.000 timers busdrift svarende til 13- 14 pct. af regionens samlede busdrift. Det er skudt langt over målet, da alene halvdelen rækker til at dække det hul i budgettet på 35 mio. kr. om året, som Region Midtjylland ønsker at lukke," konstaterer sektorchef Lasse Repsholt, Danske Busvognmænd. 

"Region Midtjylland og regionens kommuner har ellers de seneste år investereret massivt i forbedringer af den kollektive trafik med etableringen af letbanen i Aarhus, indførelsen af Rejsekortet og et forbedret IT-systemer i busserne. Derfor er det svært at se fornuften i Regionens beslutning om besparelser, der er et gevaldig benspænd for den udvikling af den kollektive trafik, som de nævnte investeringer kunne afføde," afslutter Lasse Repsholt.

Regionens sparekatalog skal nu i høring blandt regionens kommuner, der stort set alle berøres af spareplanerne.