ForsideTuristbuskørselUdkast til taxilov: Rammerne for snævre

Udkast til taxilov: Rammerne for snævre

Transport-, Bygge- og Boligministeriet har sendt sit udkast til ny taxilov i høring. Der er tale om en liberalisering i forhold til den gældende lovgivning. Men rammerne for brugen af tilladelsen er ifølge Danske Busvognmænd stadig for snævre til, at vognmænd kan udnytte en varieret vognpark med både busser og biler.

07-07-2017

Udkastet til taxiloven indeholder som ventet en række liberaliseringer, som ifølge teksten skal give vognmændene muligheder på linje med andre erhverv og fremme konkurrencen.

  1. Der indføres én type tilladelse (universaltilladelse) til alle former erhvervsmæssig persontransport i biler.
  2. Begrænsningen på antallet af tilladelser ophæves.
  3. Den geografiske begrænsning for brug af tilladelser ophæves.

Der indføres ifølge udkastet tre forskellige kørselsformer (kørsel for offentlige myndigheder, limousinekørsel, taxikørsel), som universaltilladelsen giver adgang til at udføre. Salg af taxikørsel skal ske gennem et kørselskontor. Tilladelse til at drive kørselskontor kan – ligesom universaltilladelsen – erhverves af enhver, der opfylde de definerede betingelser.  

Anvendelsen af tilladelsen for snæver
Desværre er den anvendelse af universaltilladelsen, der lægges op til i udkastet, ifølge Danske Busvognmænd for snæver.

”Vi havde gerne set, at den længe ventede universaltilladelse ville give vognmændene mulighed for at transportere deres kunder mere fleksibelt, når først tilladelsen til at udføre erhvervsmæssig persontransport i biler er opnået. Desværre er formuleringerne i udkastet vedrørende limousinekørsel og taxikørsel så snævre, at det i praksis ikke lader sig gøre. I udkastet fastholdes de høje dokumentationskrav til kørselskontoret, som en bil der udfører taxikørsel skal være tilmeldt, og limousine defineres som helt særlige køretøjer. Det vil gøre det vanskeligt for vognmændene at udnytte en vognpark bestående af både busser og biler optimalt,” udtaler Michael Branner, konsulent i Danske Busvognmænd.

Krav om antal passagerer bør ophæves
I kølvandet på den liberalisering, udkastet til den nye taxilov lægger op til, mener Danske Busvognmænd i øvrigt, at man bør sløjfe kravet om et minimum på fem passagerer ved erhvervsmæssig buskørsel, som fremgår af den nuværende buslovgivning:

”Der er i praksis ingen forskel på store taxier og små busser, og det er derfor svært at se, hvorfor en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring for busser skal begrænses af et minimumskrav på fem passagerer, når antallet af taxitilladelser nu gives frit,” afslutter Michael Branner.

Danske Busvognmænd vil nu udarbejde høringssvar og opfordre til, at de kommende tilladelser bliver mere fleksible. Ifølge udkastet forventes den nye taxilov klar ved årskiftet.

Du kan læse udkastet til ny taxilov her.