ForsideTuristbuskørselTuristbustrafikken - sorte tal i ulige fordeling

Turistbustrafikken - sorte tal i ulige fordeling

I 2015 fik flere turistbusforretninger sorte tal på bundlinjen. Faktisk er der sket en fordobling af det samlede nettoresultat blandt 88 turistbusforretninger. Men væksten er ikke lige fordelt over hele landet og mellem selskaberne. Det viser en analyse i novemberudgaven af Busmagasinet.

24-10-2016

Den samlede indtjening for 88 turistbusselskaber er lidt mere end fordoblet i løbet af tre regnskabsår fra 37 mio. DKK i 2012 til knap 80 mio. DKK i 2015 (tabel 1). Men det er ulige fordelt. Busselskaberne i Region Hovedstaden har samlet set oplevet en tredobling af bundlinjeresultatet, i Region Sjælland en fordobling og i Region Syddanmark en vækst på knap 40 %.

I årene 2012, 2013 og 2014 var der 25 selskaber (af 88), der havde underskud. Først i 2015 blev dette tal reduceret til 17 selskaber med underskud. Der er 40 selskaber, der har formået at skabe et overskud i alle fire regnskabsår. Blot tre selskaber har haft underskud i alle fire år.

Kapitalen anvendes fornuftigt
Turistbussektoren giver de to andre sektorer baghjul i udnyttelsen af deres kapitalapparat. Tabel 3 opsummerer den vægtede afkastningsgrad for de tre sektorer. Afkastningsgraden har i 2014 og 2015 ligget på den gode side af 10 %, og både balancesummen og afkastningsgraden har stort set haft en positiv tendens siden 2012. Hvis vi vender tilbage til udgangspunktet– turistbusselskaberne har fordoblet deres indtjening (Nettoresultat) på bare tre år – kan vi nu yderligere konstatere, at denne fordobling kun har krævet en vækst i balancen på 31 % fra 2012 (671 mio. DKK) til 2015 (879 mio. DKK). Det tyder altså på, at turistbusselskaberne er blevet bedre til at udnytte deres kapacitet og skabe noget indtjening.

Den fulde artikel er at finde i novemberudgaven af Busmagasinet.