ForsideKollektiv trafikInd til benet, og lidt til

Ind til benet, og lidt til

Én af de vognmænd, der har mærket, hvordan et ellers langsigtet samarbejde om kollektiv bustrafik kan ende i juridiske tovtrækkeri om nedskæringer og godtgørelser, er Jørn Pedersen fra Jørns Busrejser i Brønderslev.

05-01-2017

Fire kontrakter blev til én …

Ved Nordjyllands Trafikselskabs (NT) udbud den 17. januar 2011 afgav Jørns Busrejser tilbud på et antal individuelle pakker og busruter. Ved evalueringen den 18. februar blev det afgjort at Jørns Busrejser blandt andet vandt fire pakker med i alt 9 busser og 15.860 køreplanstimer.

Kontrakterne blev først underskrevet af NT den 16. juni 2011. I mellemtiden var der dog sket det, at de fire delaftaler og tilbud (9 busser) fra Jørns Busrejser var blevet samlet i én kontrakt. Nuvel – hvorfor besvære sig med at håndtere fire i øvrigt enslydende kontrakter, når de kan samles i én?

…og ruten kunne lukkes

Svaret på dette får man i et brev fra NT til Jørns Busrejser den 21. marts 2016. Her oplyses det, at én af de pakker, Jørns Busrejser havde budt på – Pakke 223, der omfatter rute 203 mellem Hjørring og Brønderslev med to busser og knap 3.000 køreplantimer – ikke blot reduceres, men fjernes helt. For de fleste vil det være at betragte som en ophævelse af kontrakten med de konsekvenser, det nu kan få. Men ikke for Nordjyllands Trafikselskab. Takket været manøvren fra juni 2011 – med sammenlægningen af de fire tilbud til én kontrakt – betragter NT ikke aftalen og tilbuddet fra Jørn Pedersen om rute 203 som én selvstændig aftale, men som en del af en samlet aftale. Der er derfor ifølge NT ikke tale om kontraktophævelse, men i stedet en reduktion. For det tilbydes Jørns Busrejser en endog meget beskeden godtgørelse sammenlignet med den indtjening, der var forventet i aftalen om rute 203.

Jørn Busrejser overvejede tidligere en voldgiftssag, idet både Danske Busvognmænd og advokat Karsten Madsen fra HjulmanKaptain ikke mener, der er tale om en retmæssig nedskæring – sagen er dog sidenhed blevet droppet. Men hændelsen er under alle omstændigheder uheldig for tankegangen i udbudsmodellen:

"Jørns Busrejser afgiver en række tilbud ved NT's udbud under de givne forudsætninger for nedskæringer i kontrakterne. I den her sag mener NT, at man kan ændre forudsætningerne efter, at tilbuddet er afgivet. Det gør de ved at slå de fire kontrakter sammen til én. Hvis vognmændene ikke kan gennemskue forudsætninger for de opgaver, de byder ind på, hæmmer det naturligvis deres mulighed for at give nogle skarpe og realistiske priser. Fremover bliver vi nødt til at råde vores medlemmer til at svare nej, når trafikselskabet foreslår at slå delaftaler sammen til én kontrakt. Også selvom det kan virke bureaukratisk," udtaler chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt.