ForsideHandicap- og specialkørselTaxilov – glem ikke servicetrafikken

Taxilov – glem ikke servicetrafikken

En glødende debat foregår om kørselstjenesten Uber. Er tjenesten lovlig indenfor den nuværende taxilov? Eller kan taxiloven ændres, så der bliver plads til Uber? Debatten er vigtig, men har også flyttet fokus fra mange af de andre problemer, som en moderniseret taxilov skal løse.

03-05-2016

Behovet for en moderniseret taxilov har været aktuelt længe. Teknologivirksomheden Uber indtog i Danmark og de reaktioner, det har affødt, har givet taxiloven og taxiområdet mere politiske og mediemæssig bevågenhed, end den har haft i mange år. Uber har så at sige kapret taxi-diskussionen som derfor hovedsageligt relaterer sig til taximarkedet i hovedstadsområdet. Men en ny taxilov skal også afhjælpe andre problemstillinger, f.eks.

  • Hvordan sikres taxibetjeningen i de øvrige danske byer og på landet?
  • Hvordan sikres en effektiv konkurrence på markedet for den offentlige kørsel, der udenfor hovedstadsområdet udgør en betydelig del af taxivirksomhedernes omsætning?

Særligt på markedet for servicetrafikken i form af kommunale kørselsordninger og kørsel for trafikselskabernes flextrafik, spiller taxilovgivningen en betydelig rolle for Danske Busvognmænds medlemsvirksomheder.

Det er vigtigt, at der kommer en politisk diskussion om, hvor man vil hen på det område også. Hvilken sammenhæng skal der være mellem den offentlige servicekørsel og taxibetjeningen i de tyndt befolkede områder? Hvordan sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold på spotmarked for specialkørsel som trafikselskaberne har etableret gennem udbud af flextrafikken? Hvordan bliver grænsedragningen mellem taxikørsel og samkørsel? Og hvilke krav stilles til kørselskontorerne i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, vi også gerne vil have svar på – ikke kun om, der skal være plads til Uber eller ej.

Læs mere i Busmagasinet maj 2016, som netop er udkommet.