ForsideKollektiv trafikSvensken indtog København

Svensken indtog København

Folk spærrede øjnene op, da MalmöExpressen gæstede Den Kvikke Vej i København. Movia og Nordjyllands Trafikselskab bød politikerne med på en tur – og begejstringen var stor.

22-09-2016

Onsdag 21. september gæstede den 24 m lange ledbus, MalmöExpressens Exqui.City, København – og den bør hurtigst muligt kunne køre ud på de danske veje. Derfor havde Movia og Nordjyllands Trafikselskab i fællesskab inviteret transportpolitikere, borgmestre, rådmænd og andre interesserede til at tage en tur i den imponerende bus på Den Kvikke Vej mellem Nørreport og Gentofte, hvor konceptet passer som fod i hose.

”I Aalborg har vi et stort transportbehov. Vores busser er overfyldte, og tilvæksten i byen er så stor, at vi ikke bare kan opgradere med flere afgange,” forklarede borgmester og formand for Nordjyllands Trafikselskab Thomas Kastrup-Larsen. ”En BRT løsning med treleddede, højklassede busser er noget, vi er dybt interesserede i.”

MalmöExpressen er blevet et varetegn for Malmø på linje med Turning Torso. Van Hool Exquicity er en gashybrid og koster 8 mio. SKK pr bus.

Thomas Kastrup-Larsen understreger, at Aalborg Kommune sigter efter en BRT-løsning, der skal være ’state-of-the-art’. Med andre ord en BRT-løsning, der lever op til de højeste standarder i forhold til busperroner, billettering, fremkommelighed, køreunderlag og miljøpåvirkning. Håbet er, at projektet kan skabe inspiration andre steder i landet.

Ærgerlige barrierer
Desværre står en række begrænsninger i vejen for BRT-konceptets udbredelse i Danmark. Ledbussers længde må ikke overstige 18,75 m, og busser som Van Hools flagskib, Exqui.City, er derfor ikke lovlige i Danmark. Desuden bør BRT-stationerne være omfattet stationsnærhedsprincippet, således at afledte udviklingsmuligheder kan understøtte anlægsinvesteringerne i BRT-infrastruktur. Anlægning af BRT-infrastruktur bør også ligesom skinnebåren trafik kunne medfinansieres af statslige midler.

Kristian Pihl-Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S) og Karsten Hønge (SF) fra Folketingets transportudvalg lyttede opmærksomt til kommunernes og trafikselskabernes ønsker og visioner i forhold til BRT – forhåbentligt vil begejstringen blive fuldt op af tiltag, der kan udbrede BRT i Danmark.

BRT beskrives også som en letbane på gummihjul. Anlægsomkostningerne er langt mindre, og BRT er en mere fleksibel løsning end en letbane. Fra højre borgmester i Herlev og formand for Movia Thomas Gyldal (S), medlem af Folketingets transportudvalg Rasmus Prehn (A), Karsten Hønge (SF) og Kristian Pihl Lorentzen (V).