ForsideTuristbuskørselSunde konkurrencevilkår på programmet

Sunde konkurrencevilkår på programmet

Både kollektive overenskomster og køre- og hviletidssanktionerne er på programmet for det kommende års lovgivning. Det glæder hos Danske Busvognmænd.

05-10-2016

Folketinget blev åbnet tirsdag den 4. oktober og i den forbindelse præsenterede regeringen også sit lovprogram for det kommende folketingsår. Danske Busvognmænds formand er glad for, at sunde konkurrencevilkår stadig er på programmet.

Tilbage i maj 2015 trak transportminister Hans Christian Schmidt (V) sit lovforslag om overenskomster på bus- og godsområdet tilbage. Dette var med løftet om, at nyt forslag skulle fremsættes, der med ministerens ord skulle ”oprette den retstilstand, som Trafik- og Byggestyrelsen administrerede efter indtil NORTRA-dommen. Det nye lovforslag skal samtidig have en sådan klarhed, at der ikke er risiko for tilsidesættelse af styrelsens praksis ved domstolene endnu engang, ligesom det skal imødekomme nogle af de bekymringer vedr. klarhed mv., der blev fremsat fra arbejdsmarkedsparterne.”

”Vi var i foråret med på at give lovarbejdet den nødvendige tid for at få den rette formulering, men nu bør der også ske noget. Vi skal sikre, at alle i busbranchen følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster. Derfor er jeg glad for, at transportministeren har sat sunde konkurrencevilkår på programmet for det kommende års lovarbejde,” udtaler John Bergholdt, Danske Busvognmænds landformand.

I lovprogrammet ligger også et forslag om ændringer af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid for chauffører og virksomheder. Blandt andet vil man se på gradueringen af bøder bl.a. ved snyd med registrering af køre- og hviletid, ligesom der foreslås lempelser med hensyn til frakendelse af førerretten. Det er også et initiativ, Danske Busvognmænd og den øvrige vejtransportbranche har ønsket længe.