ForsideHandicap- og specialkørselSpecialkørsel: Lovgivning bremser effektivisering

Specialkørsel: Lovgivning bremser effektivisering

Flere kommuner er i fuld gang med at foretage effektiviseringer og besparelser på deres kørselsordninger. Men lovgivningen spænder på flere punkter ben for en effektiv drift.

02-09-2015

Kommunernes Landsforening og Finansministeriet indgik i sommeren 2013 en aftale om, at kommunerne samlet skulle spare 430 mio. kr. om året på de specielle befordringsopgaver. Hvis kommunerne og busvognmændene fortsat skal bidrage til en mere effektiv befordring, kræver det dog, at transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) får gjort op med en række begrænsninger i lovgivningen.

I septemberudgaven af Busmagasinet fremhæves tre områder, hvor lovgivningen kan forbedres.

  • Proceduren for tilladelsen til speciel rutekørsel er for bureaukratisk. Trafik- og Byggestyrelsen er heldigvis allerede på vej med en ny løsning hvor kunden - typisk kommunen - og busoperatøren underskriver en kontrakt, der bevidner, at der er tale om speciel rutekørsel.
  • Reglerne spænder på nuværende tidspunkt ben for effektiv koordinering og samkørsel. Ifølge lov om trafikselskaber må man ikke samkøre flere forskellige kategorier af personer i samme bus (dvs. at personer til genoptræning og skolebørn SKAL køre i hver deres bus). Denne begrænsning bør ophæves.
  • En effektiv koordinering kræver det bedst egnede køretøj til opgaven. I øjeblikket har busvognmænd dog ikke mulighed for at bruge personbil til befordring i specialkørslen. Taxiloven bør efter Danske Busvognmænds opfattelse tages op til revision og gøres mere fleksibel i forhold til driften - f.eks. gennem universaltilladelser. 

Enøjet fokus på pris
Hos Danske Busvognmænd mener man i øvrigt, at ambitionerne om besparelser fra KL og Finansministeriets side er for høje:

"Vi frygter, at de mange sparekrav de seneste år går ud over den transportydelse, kommunernes svage borgere tilbydes," udtaler chefkonsulent i Danske Busvognmænd Lasse Repsholt. Samtidig har han dog ros til de kommuner, der løfter opgaven ved at etablere selvstændige kørselskontorer og udvikler udbudsmodellen:

"Det er dejligt at konstatere, at flere kommunale kørselskontorer etableres med balanceret syn på service, kvalitet og pris. Det er den rigtige vej at gå,” udtaler Lasse Repsholt med henvisning til f.eks. Svendborg og Middelfart Kommune og tilføjer:

 ”Der har de seneste år været et lidt enøjet fokus på priskonkurrencen i kørselsordningerne. Det understreges dog, at det ikke nødvendigvis er dyrere at udbyde kørselsordninger, hvor der inddrages andre kriterier end pris."

Læs mere i septemberudgaven af Busmagasinet.