ForsideHandicap- og specialkørselServiceniveauet skal prioriteres politisk

Serviceniveauet skal prioriteres politisk

De kommunale kørselsordninger går ud over familielivet, når det offentlige ikke prioriterer rimelig transporttid og en veluddannet chauffør. Det mener kredsbestyrelsesmedlem af Danske Handicaporganisationer, som også peger på flere økonomiske grunde til, at kommunalpolitikerne bør prioritere et højt serviceniveau i handicap- og specialkørslen.

26-04-2017

Den danske lovgivning (bl.a. Serviceloven og Folkeskoleloven) og FN’s handicapkonvention har bestemt, at mennesker med handicap og berørte familier har ret til tilnærmelsesvis samme liv som folk, der ikke har et handicap. Kredsbestyrelsesmedlem af Dansk Handicaporganisationer Rie Hedenborg erkender i majudgaven af Busmagasinet, at det i praksis kan være svært at leve op til. Men at transporten under alle omstændigheder er et uomgængeligt element i bestræbelserne på at leve et så normalt liv som muligt.

Ansvaret ligger ikke kun hos chaufføren
Der findes ikke nogen lovgivning i Danmark, der sætter niveauet for den special- og handicapkørsel, som kommuner og trafikselskaber er forpligtede til at tilbyde mennesker med handicap og sygdom. ”Folkeskoleloven er desværre støvsuget for de tanker og udspecificerer kun hvem, der skal betale for en kørsel og hvornår – og desværre må jeg konstatere, at den manglende konkrete lovgivning og rammer for kvalitet og et enøjet fokus på pris for netop den kommunale handicapkørsel for vores børn og unge – den har store konsekvenser,” siger Rie Hedenborg, som desuden pointerer at ansvaret ikke ligger hos den enkelte vognmand, men i stedet i udbudssystemet, som generelt set skal løftes til et højere niveau.

Store konsekvenser ved manglende lovgivning
De store konsekvenser ved den manglende lovgivning og ustabile kørselstider har bl.a. været, at 26 % af de adspurgte forældre i en undersøgelse foretaget af P1 har søgt som tabt arbejdsfortjeneste hos kommunen som følge af problemer med kørslen. Men ikke kun økonomisk giver specialkørslen problemer. For de enkelte familier har det langt større konsekvenser: ”Timelange kørsler, ukendte stressede chauffører, en total mangel på information og kommunikation. Jeg har ikke tal på de gange, hvor jeg stod og græd i indkørslen og kiggede efter vores søn, kontoret var lukket, og jeg vidste ikke, hvor vores søn befandt sig.”

Danske Busvognmænds branchestandard
Danske Busvognmænd udgav i marts en branchestandard, som er en vejledning til kommunerne baseret på branchens egen opfattelse af, hvad en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand kan levere. Heri understreges det, at det er en politisk opgave at definere det konkrete service niveau i udbuddene af kørselsordningerne, og at andre parametre end blot pris bør tages med i overvejelserne.