ForsideTuristbuskørselSkærpede chaufførkrav

Skærpede chaufførkrav

Trafikstyrelsen skærper kravene til den uddannelse chauffører, der udfører ikke-erhvervsmæssig personbefordring. En god idé mener Danske Busvognmænd. Førerne af busserne skal have den fornødne uddannelse - også udenfor transporterhvervet.

29-05-2015

Hidtil har det generelt været muligt for førere af busser at udføre ikke-erhvervsmæssig personbefordring på baggrund af et rødt kvalifikationsbevis og uden krav om efteruddannelse. Ifølge et forslag fra Trafikstyrelsen vil man fremover skelne imellem førere, der modtager betaling og førere, der ikke modtager betaling

Førere der modtager betaling for kørslen er fremover omfattet af de samme krav til uddannelse og efteruddannelse som en rigtig, professionel chauffør. Chefkonsulent i Danske Busvognmænd forklarer. "Hvis en skole f.eks. ejer sin egen bus og har ansat en pedel til at køre med skolens egne elever i bussen, skal han fremover leve op til de samme uddannelseskrav som en rigtig chauffør. Der er tale om ikke-erhvervsmæssig personbefordring, men føreren af bussen har det som sit job og får betaling for at føre bussen, og dermed bliver han omfattet af uddannelseskravet."

"Kravet forbedrer uddannelsesniveauet og dermed sikkerheden i dansk bustrafik generelt, så det kan vi selvfølgelig kun bakke op om," bemærker han.

Ændringen af bekendtgørelsen indebærer også, at kravet om 1 års chaufførerfaring som fører af lastbil eller bus ud over en radius på 50 km fra bussens hjemsted bliver fjernet. "Med andre ord kan en helt nyuddannet buschauffør fremover køre i hele Danmark fra sin første dag på arbejdet. Det ser vi som en forbedring af fleksibiliteten for vores medlemsvirksomheder, der i øvrigt kan få nemmere ved at tiltrække nye, dygtige chauffører til erhvervet. Vi har ingen færdselssikkerhedsmæssige betænkninger ved forslaget. Der er fortsat et alderskrav på 21 år og kravet om 2 års erfaring inden kørsel til udlandet fastholdes."

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 15. juli 2015.