ForsideKollektiv trafikSamarbejde virker

Samarbejde virker

Samarbejdet mellem de jyske trafikselskaber og deres leverandører virker. Det var en af konklusionerne fra Danske Busvognmænds tema-møde for busselskaberne i Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik.

09-09-2016

På tema-mødet gav advokat Jacob Georg Naur (advokatfirmaet Hjulmand Kaptain) først et overblik over den nye udbudslov og de forhold, man skal være opmærksom på i forhold til den. Det fælles udbudsdokument (EPSD) skal gøre udbudsprocesserne lettere og smidigere, men det kræver, at man får styr på, hvordan det udfyldes - på papirform eller elektronisk. Det havde Jacob Georg nogle tips til. Udbudsprocessen, udbud efter forhandling og hvordan man håndterer ændringer undervejs i kontraktperioden var også emner, Jacob Georg Naur gik i dybden med.

I de tre jyske trafikselskabernes  kontrakter (Nordjyllands Trafikselskab (NT), Midttrafik og Sydtrafik) er der oplistet over 50 forskellige forseelser og forhold, der kan udløse en bod på mellem 500 og 2.000 DKK. Men bruger man disse bestemmelser fornuftigt og gennem dialog, er de et godt værktøj til at sikre et højt niveau i den kollektive bustrafik.  Og det gør man i Jylland, var deltagerne enige om. Hvis der konstateres en fejl eller mangel, er udgangspunktet at den skal rettes hurtigst muligt til gavn for den kollektive trafik; ikke, at der skal indkasseres en bod.

Til gengæld er der stor forskel på, hvordan de tre jyske trafikselskaber arbejder med passagertilfredshedsmålinger og bonussystemer.

  • Nordjyllands Trafikselskab bruger et avanceret bonus-system med en samlet pulje i 2015 på 5,4 mio. DKK.
  • Midttrafik foretager målinger én gang om året i uge 40 for på den baggrund at kåre Årets Bedste Busselskab
  • Sydtrafik arbejder indtil videre ikke aktivt med sådanne målinger. 

Hvad virker bedst? Hvad skal man spørge passagererne om for at måle deres tilfredshed? Hvordan kan busselskabet påvirke passagernes tilfredshed og måske skaffe flere passagerer? Det blev diskuteret, men nogen endelig konklusion, nåede man ikke. Disse spørgsmål må tages op igen.

Danske Busvognmænd holder nye temamøder i det kommende år - første gang i januar 2017. Her vil nogle af emnerne være:

  • Tildelingsmodellerne. Pris, kvalitet og miljø. Hvor meget og hvordan skal de hver især vægte i udbuddet?
  • Standardiseringer af udbud og kontrakterne. Trafikselskaberne har hver deres udbudsmodeller og stadardkontrakter, men er det muligt at finde fælles principper for nogle af delene?
  • Udbud efter forhandling. Kan udbuds efter forhandling foregå på en måde, så forhandlingen giver et konstruktivt bidrag til, hvordan vi leverer den kollektive bustrafik eller er det bare en måde at få lavere priser?
  • Virksomhedsoverdragelse. Hvordan håndteres chauffør-situationen bedst muligt, når kontrakter skal overdrages?