ForsideTuristbuskørselS og DF tager kampen op mod udenlandske busser

S og DF tager kampen op mod udenlandske busser

På baggrund af et foretræde, som Steen Bundgaard deltog i i sidste uge har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indkaldt transportminister, Ole Birk Olesen, til samråd angående international kørsel og cabotagekørsel i Danmark

26-10-2017

Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd, var i sidste uge til foretræde i Folketingets transportudvalg, hvor han understregede vigtigheden af en mere rimelig regulering af udenlandske bussers nationale kørsel i Danmark. Dette sker på baggrund af Danske Busvognmænds undersøgelser af udenlandske bussers cabotagekørsel i København, som du kan læse meget mere om i novemberudgaven af Busmagasinet.

Foto: Anders Hviid

Efter foretrædet har Magnus Heunicke (S) og Kim Christiansen (DF) fra Folketingets transportudvalg  indkaldt transportminister Ole Birk Olesen til samråd:

"Transport-, bygnings- og boligministeren anmodes (...) om at redegøre for de gældende regler for international buskørsel og cabotage samt kontrollen hermed i Danmark. Endvidere ønskes ministerens holdning til en kommende revision af EU-busforordningen (...), hvad angår regler for international kørsel, cabotage og forholdet til udstationeringsdirektivet; eksempelvis hvordan ministeren ser muligheder for at stramme lovgivningen i lighed med reglerne i vejpakken for at sikre lige konkurrencevilkår."

Heunicke: Det er ganske enkelt noget svineri

Danske Busvognmænd har været i kontakt med Magnus Heunicke, som forklarede, hvorfor kampen mod de udenlandske bussers cabotagekørsel er en vigtig sag for Socialdemokratiet.

”Det er vigtigt for os, fordi det handler om det danske arbejdsmarked. Vi skal gardere os mod unfair konkurrence og decideret snyd. Det er ganske enkelt noget svineri, som vi ikke bare skal lade stå til. Det handler om arbejdsmiljø, lønforhold, moms og meget mere. Det er løbet helt løbsk de sidste måneder,” udtaler Magnus Heunicke (S) til Danske Busvognmænd.

Danske Busvognmænd har ligeledes været i kontakt med Kim Christiansen, som gav sit besyv med i forhold til den videre proces.

”Lige nu venter vi på svar fra ministeren, hvor vi håber på og forventer at finde frem til en god løsning. Hvis vi ikke finder den, vil Dansk Folkeparti og jeg fortsat kæmpe videre for at få løst problemet. Derudover er det også vigtigt, at vi får skattevæsenet og skatteministeren til at belyse dette problem med manglende betaling af moms, som i høj grad er stærkt medvirkende til konkurrencevridningen,” udtaler Kim Christiansen (DF) til Danske Busvognmænd.

I Danske Busvognmænd er man glade for, at problemstillingen er blevet belyst og taget op fra politisk hold efter, at Danske Busvognmænd i samarbejde med en lang række af chauffører og vognmænd har indsamlet dokumentation for den systematiske cabotagekørsel i Danmark.