ForsideTuristbuskørselRevision af køre- og hviletidsreglerne

Revision af køre- og hviletidsreglerne

Køre- og hviletidsreglerne skal revideres og forenkles. Danske Busvognmænd indgår i samarbejde med de øvrige transportorganisationer om et fælles indspark til debatten. Der er hårdt brug for enklere regler og bødestraffe, der står mål med forseelsens alvor.

24-09-2014

Mange vognmænd kender til det. Enten gennem egne erfaringer eller fordi, de har hørt det fra kollegaer. Køre- og hviletidsreglerne og den måde de fortolkes og håndhæves er meget komplicerede. Det har alt for ofte ført til urimelige situationer, meget høje bødestraffe og frakendelser af chaufførernes førerkort for bagatelagtige forseelser; ikke mindst i forhold til brugen af kontrolapparatet.

Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet er nu i fællesskab nået frem til, at de danske regelsæt på køre- og hviletidsområdet (herunder kontrolapparatforordningen) skal revideres og forenkles og har inviteret transportbranchen og 3F til en dialog om, hvad der skal gøres bedre, og hvordan det kan ske.

Det er en rigtigt god mulighed for at få løst op for nogle af de problemer og frustrationer, der er indenfor området. Danske Busvognmænd indgår derfor i et samarbejde med ITD, DTL, DI Transport, Danske Speditører og Dansk Erhverv – kort sagt størstedelen af transporterhvervet – om at lave et fælles indspark til Justitsministeriets arbejde på området. Noget af det der vil blive kigget på er:

  • Objektivt strafansvar. Virksomheden skal f.eks. ikke idømmes bøder i situationer, hvor virksomheden har tydelige procedurer og instrukser om overholdelse af køre- og hviletidsreglerne, som så ikke følges af chaufføren.
  • Proportionalitet. Hverken chauffør eller vognmand skal have høje bødestraffe eller frakendelser, der ikke står mål med forseelsens alvor.
  • Præcisering i forhold til undtagelsesreglerne, blandt andet i relation til rutekørsel under 50 km.

Danske Busvognmænd deltog onsdag den 24. september 2014 i et møde hos Justitsministeriet, hvor nogle af de tanker, embedsmændene havde gjort sig på området blev luftet.

Der er nu sat fuld kraft på, at lave et samlet indspark fra branchen.