ForsidePapuga Bus

Papuga Bus

30-01-2018

Papuga Bus udmærker sig i særlig grad ved deres fokus på serviceinnovation, chaufføruddannelse og miljøbevidsthed. Denne fokus er med til at sikre et høj niveau og placere dem blandt de mere velkonsoliderede firmaer i branchen.

Papuga Bus arbejder aktivt for konstant at udvikle og sikre serviceniveauet, som skal gøre busrejsen til en totaloplevelse. Dette sker i et samarbejde med og via den omfattende kørsel for Højmark Rejser, Riis Rejser og Ruby Rejser. Rejsebureauer, der stiller krav til kvalitetsundersøgelser, der er med til at hæve kvaliteten år for år. Der følges op på hver eneste busrejse og der måles på parametre som service, sikkerhed, information, på –og afstigning, samt kørsel. Derfor har Papuga Bus hele tiden øje for, hvor og hvordan busrejsen kan forbedres.

Papuga Bus er også et busselskab, der har fokus på miljøet, og hvordan man som busselskab kan tage ansvar herfor. Papuga Bus råder over 23 busser, hvoraf de 20 af dem er Euro 6-busser og de resterende 3 er Euro 5-busser. Miljøbevidstheden hos Papuga Bus kommer også til udtryk ved deres videreuddannelse af chaufførerne, hvor der blandt andet er fokus på miljørigtig kørsel. Dette sammen med den daglige adfærd og omgang med vand, el og affald er med til at sikre ansvarlighed blandt personalet.