ForsideHandicap- og specialkørselNye vedtægter skal styrke samspillet mellem bus, taxi og limousiner

Nye vedtægter skal styrke samspillet mellem bus, taxi og limousiner

To medlemmer af Danske Busvognmænds sektor for special- og handicapkørsel fortæller, hvorfor de synes, det er en god ide at ændre Danske Busvognmænds vedtægter for at kunne optage bl.a. medlemmerne af Dansk Taxi Råd i foreningen.

07-06-2018

Medlem af Danske Busvognmænds sektor for handicap- og specialkørsel, Jimmy Hansen fra De Blå Busser, mener, at en sammenlægning kan fordre et endnu stærkere samarbejde mellem bus- og taxibranchen til fordel for begge parter. De Blå Busser i Esbjerg har tidligere vundet et udbud som del af et konsortium med Esbjerg Taxa, hvor man kører skolekørsel for kommunen. ”På den måde kan vi distribuere den enkelte kørsel til det køretøj, der passer bedst til opgaven. Det kan ikke betale sig for mig at have taxier i garagen, og det koster for mange penge for Esbjerg Taxa at have en bus stående, når de ikke skal bruge den til mere end det.”

Ifølge Jimmy Hansen, er én samlet forening en styrke for begge brancher: ”Vi kan lige så godt samarbejde frem for at spolere hinanden. I mine øjne handler det om sammen at bevare og styrke begge erhverv,” udtaler Jimmy Hansen om den foreslåede vedtægtsændring, som Danske Busvognmænd skal tage endelig stilling til 20. juni i Nyborg.

Vognmænd skal udnytte fleksibiliteten
De foreslåede vedtægtsændringer om en sammenlægning skal ikke mindst ses som en konsekvens af, at busvognmænd og taxivognmænd med den nye taxilov kommer til at lappe endnu mere over hinanden med det nye forretningsområde ”offentlig kørsel”.

Anders Larsen fra Vester Skerninge Bilerne, der også er medlem af sektoren for special- og handicapkørsel, tror på, at en forening for både busser og små køretøjer bedre kan bistå både bus- og taxivognmænd med at navigere i det nye krydsfelt for offentlig kørsel, som taxiloven har skabt. Med vedtægtsændringerne vil man få samlet ekspertisen og interessevaretagelsen for personbefordring på vej ét sted: ”Forretningen ligger i dag i at være omstillingsparat. Når vi når frem til 2021, og man kan søge det antal universaltilladelser til personbil, man vil have, skal vi være klar som vognmænd. Vi skal lære at se muligheder og navigere i den fleksibilitet, der opstår i forhold til store og små køretøjer i den offentlige kørsel,” udtaler Anders Larsen – som både har store som små biler samt taxier i vognparken – om ideen bag vedtægtsændringerne.

Du kan melde dig til det ekstraordinære årsmøde i Danske Busvognmænd her, hvor der vil blive taget endelig stilling til de foreslåede vedtægtsændringer.

Ander Larsen, Vester Skerninge Bilerne