ForsideHandicap- og specialkørselNy taxilov: Gør personbiler mere fleksible

Ny taxilov: Gør personbiler mere fleksible

Danske Busvognmænd har afgivet høringssvar til udkastet til ny taxilov. Lovudkastet er følge af den aftale om Modernisering af taxiloven, som regeringen (V, K, LA), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

18-08-2017

Danske Busvognmænd hilser lovforslaget velkomment, da branchen i årevis har sukket efter nye, tidsvarende regler på taxiområdet, hvilket lovforslaget leverer.

Danske Busvognmænd har dog tre væsentlige forslag til en modernisering af lovgivningen:

Mere fleksibel brug af personbiler
Danske Busvognmænd ser gerne, at det bliver muligt for vognmænd at benytte personbil til en række gøremål uden at dette betragtes som taxikørsel. Det vil være oplagt, hvis vognmænd kan anvende personbiler

  1.  i forbindelse med opsamlingskørsel før længere busrejser, og
  2. i forbindelse med erhvervskørsel, når en personbil er tilstrækkeligt til at opfylde virksomhedens transportbehov.

”Kravene om tilknytning til et kørselskontor, bilernes tekniske udstyr og udseende er i vores øjne overflødige i forhold til forbrugersikkerheden, når det drejer sig om kørsel for virksomheder såvel som for offentlige myndigheder,” udtaler chefkonsulent i Danske Busvognmænd Michael Branner og påpeger at kørsel for offentlige myndigheder allerede er undtaget fra kravet om tilknytning til et kørselskontor i lovudkastet.

”Erhvervskørsel med busser – uden kørselskontorer har været involveret – har længe fundet sted, uden at det har givet anledning til problemer i forhold til forbrugersikkerheden. En fleksibel brug af vognparken vil gavne både konkurrence, miljø og økonomi.”

Fagligheden skal bevares
De mest lempelige krav til udførelsen af erhvervsmæssig personbefordring i bil er ifølge lovudkastet (stadig) kørsel for det offentlige, der i princippet kan udføres uden krav til udstyr og kvalitet. Dertil kommer, at kravet om vognmandsuddannelse for opnåelse af EP-tilladelse til personbil ifølge lovudkastet bortfalder.

”Professionel persontransport af høj kvalitet bør sikres gennem høje krav til opnåelsen af EP-tilladelse og chaufførkort frem for et ensidigt fokus på, om kørslen udbydes af et kørselskontor eller efterspørges af en offentlig myndighed,” fastlår Michael Branner, der mener, at kravet om vognmandsuddannelsen bør fastholdes i den nye taxilovgivning.

Derudover mener Danske Busvognmænd også at minimumsgrænse for antal passagerer ved buskørsel bør fjernes.

Det fulde udkast til taxiloven samt DBs høringssvar kan findes herunder: