ForsideTuristbuskørselNy adresse til ny forening

Ny adresse til ny forening

Den nye brancheforening Dansk PersonTransport, der er resultat af Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænds fusion, bliver en realitet 1. januar 2019. Fra dags dato flytter Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd til lokaler på den nye forenings adresse, Nørre Farimagsgade 11 i København, for at sikre en god overgang.

30-11-2018

Når 2019 skydes i gang 1. januar, markerer det begyndelsen for den nye brancheforening Dansk PersonTransport. Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd er allerede i dag, 30. november, flyttet ind i de nye kontorer på Nørre Farimagsgade 11 i København, der er foreningens adresse. Dansk PersonTransport er som bekendt en sammenlægning af de nuværende vognmandsorganisationer Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Den nye forening blev en realitet, da begge organisationer tidligere på året stemte sammenlægningen igennem på ekstraordinære generalforsamlinger.

Dansk PersonTransport samler al persontransport på vej. Den nye forening er en konsekvens af de ændrede markedsvilkår, branchen disse år oplever som følge af digital udvikling, ny lovgivning og ændrede transportvaner hos transportkøberne og passagererne.

Kollektiv trafik på tværs af køretøjer
”Markedet for persontransport ændrer sig drastisk disse år. Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kollektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne,” forklarer Michael Nielsen, nuværende adm. direktør i Danske Busvognmænd og kommende adm. direktør i Dansk PersonTransport, om sammenlægningen. ”Flextur, der hovedsageligt udføres i personbiler, er et tilbud i hastig udvikling, og med ’MinRejseplan’ i Nordjylland ser man også, at udover de traditionelle rutebusser bliver både fjernbus, taxi og delebiler tænkt ind som en del af det kollektive trafiktilbud. Som brancheforening bliver vi naturligvis nødt til at organisere os, så vi bedst muligt kan understøtte vores medlemsvirksomheder på de nye vilkår, hvor busser, taxier og biler tænkes sammen i udbuddet af mobilitet til borgerne.”

En samlet stemme over for transportkøberne og beslutningstagerne
Michael Nielsen forventer, at sammenlægningen bliver en fordel for alle i branchen: ”Alle vognmænd, såvel de nuværende bus- og taxivognmænd som potentielle nye medlemmer fra f.eks. flextrafikken, har en fælles interesse i, at trafikken udvikles positivt og drives på fair og lige vilkår. Dette er også grunden til, at den nye forening i 2019 sætter yderligere fokus på løn- og arbejdsvilkår i f.eks. trafikselskabernes udbud og adgangen til det danske marked i turistbussektoren. Med den nye forening kan vi tale med en samlet stemme over for trafikselskaber, kommuner, embedsmænd og politikere, og det styrker kun vores sag.”

Derudover peger Michael Nielsen også på, at sammenlægningen skaber forretningsmuligheder for både bus- og taxivognmænd: ”Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services inden for et bredere område. Det tror jeg f.eks. vil have stor interesse, når universaltilladelserne på taxiområdet gives fri i 2021. Med den nye universaltilladelse vil markedet for bus- og taxikørsel for det offentlige også lappe endnu mere over hinanden – det kræver fælles fodslag i branchen,” konstaterer Michael Nielsen, inden han tilføjer: ”I fremtiden skal vi i endnu større grad tænke på tværs af transportformerne for at følge med efterspørgslen, den digitale udvikling og ny lovgivning.” 

Første årsmøde og messe 21.-23. marts
Michael Nielsen glæder sig til at invitere alle de nuværende og kommende nye medlemmer af Dansk PersonTransport til foreningens første årsmødeweekend 21.-23. marts 2019. Årsmødet vil blive afholdt i sammenhæng med Transport 2019 i Herning, hvor Dansk PersonTransport’s egen messe PersonTransport 2019 vil have sin helt egen hal med både busser og taxier.

”Årsmødet bliver en glimrende lejlighed til at få et dybere indblik i den nye forenings virke og mange medlemsfordele. Jeg håber, at både medlemmer og samarbejdspartnere vil sætte et stort kryds i kalenderen og deltage i årsmødet samt kigge forbi vores udstilling i Herning,” lyder opfordringen fra Michael Nielsen.

Alle, der har tilladelse til erhvervsmæssig persontransport med bus, taxi, limousine, personbil eller driver bestillings-/kørselskontor, kan blive medlem af Dansk PersonTransport. Yderligere kan leverandører og andre med interesse for persontransportbranchen blive associeret medlem.