ForsideKollektiv trafikNyt uddannelseskrav for rutechauffører: Handicapbevidstgørende uddannelse

Nyt uddannelseskrav for rutechauffører: Handicapbevidstgørende uddannelse

Alle chauffører, der udfører rutekørsel, skal med udgangen af februar 2018 have været igennem en handicapbevidstgørende uddannelse, som det fremgår EU-lovgivningen. Kurset (1 dag) udbydes både som individuelle kurser og som del af uddannelsespakker til EU-efteruddannelsen.

25-01-2018

Alle chauffører, der udfører rutekørsel, skal ifølge kommende lovgivning have været igennem en handicapbevidstgørende uddannelse, som det fremgår EU-lovgivningen. Kravet blev indført med Rådets forordning om buspassagerers rettigheder (EU nr. 181/2011). Uddannelsen skal kun gennemføres én gang, og det skal ske inden den 1. marts 2018.

Rådets forordning implementeres i ”Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport”. Efter 1. marts 2018 skal chauffører medbringe dokumentation for at have gennemført den handicapbevidstgørende uddannelse under rutekørslen.

Kurset 40883/46683 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik (1 dag) udbydes med jævne mellemrum af en række uddannelsesinstitutioner i flere dele af landet og opfylder ovenstående krav. Kurset udbydes både som individuelle kurser og som del af uddannelsespakker til den obligatoriske  EU-efteruddannelse (www.amukurs.dk).

Kravet gælder også chauffører, der udfører speciel rutekørsel og fjernbusrutekørsel.

Undtagelser

  • Den handicapbevidstgørende uddannelse har siden 1. marts 2013 været en del af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, som derfor opfylder kravet.
  • Chauffører, der har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen »Befordring af bevægelseshæmmede« af 5 dages varighed
  • ELLER arbejdsmarkedsuddannelserne »Introduktion til offentlig servicetrafik«, »Befordring af sygdoms- og al-dersvækkede passagerer« og »Befordring af fysisk handicappede passagerer« af i alt 5 dages varighed, oppfylder ligeledes ovenstående krav. Disse chauffører skal således IKKE tage ovenstående kursus.