ForsideKollektiv trafikNedskæringer er kortsigtede

Nedskæringer er kortsigtede

Nedskæringer i bustrafikken sparer måske penge på kort sigt, men Danske Busvognmænd advarer om, at nedlæggelsen af lokal- og regionalruter kan give bagslag.

03-01-2017

TV2 kunne 2. januar berette om nedskæringer i regionale og lokale busruter, der bl.a. har resulteret i 3 timers transporttid til og fra skole for 16-årige Kaja Binderup Schultz.

Der har længe været en tendens i den kollektive trafik til at reducere betjeningen på mindre lokale ruter og i stedet prioritere de passagertunge pendlerruter i regionalt og bymæssigt regi. Der hvor den ordinære busbetjening reduceres eller forsvinder, får passagererne i stedet tilbud om behovsstyret trafik, flextur, teletaxi og lignende kørselsordninger. (Læs evt. mere herom i Busmagasinet 9/2014)

Nedskæringer giver bagslag
Strategien sparer måske kommunerne og regionerne penge på kort sigt, men Danske Busvognmænd advarer om, at nedlæggelsen af lokal- såvel som regionalruter kan give bagslag:

”Det er i første omgang en konkret ulempe for de passagerer der pga. nedskæringer i bustrafikken bruger over tre timer i den kollektive trafik hver dag som beskrevet i TV2's indslag. Men konksekvenserne rækker videre end det. Undersøgelser af det lokale erhvervsklima fra Dansk Industri viser blandt andet, at den kollektive busbetjening har en betydning for de lokale virksomheder. En pålidelig og stabil kollektiv trafikbetjening forbedrer virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og muligheden for f.eks. en børnefamilie at etablere sig langsigtet i et givet område,” forklarer chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt.

”De reduktioner vi ser i øjeblikket kan være med til at undergrave den investering i den kollektive bustrafik, der er gjort gennem årene, og den tillid borgerne og virksomheder har til den kollektive trafik. Det er en investering, der skal vedligeholdes, for værdien af den kollektive bustrafik er nemlig tæt knyttet til stabiliteten og pålideligheden af bustrafikken fra år til år. Det er særdeles vanskeligt at få trafik, erhvervsliv, institutioner, uddannelser og kulturliv til at fungere uden en sammenhængende og pålidelig kollektiv bustrafik,” afslutter han.

Mere om nedskærringer i bustrafikken:

Besparelser kan undergrave bustrafikken
Erhvervsliv: Bussen gør en forskel