ForsideTuristbuskørselDokumentationskrav kvæler busbranchen

Dokumentationskrav kvæler busbranchen

Østrig har med kort varsel indført nye dokumentationskrav for overholdelse af landets mindstelønsregler. Kravene betyder, at de busvirksomheder, som står for størstedelen af skibuskørslen, hver skal udfylde op mod 75 siders formularer om ugen for at overholde reglerne.

18-01-2017

De østrigske myndigheder indførte 1. januar 2017 nye dokumentationskrav til udenlandske chauffører og busvirksomheder, der udfører enhver form for buskørsel i Østrig. En dansk busvirksomhed skal derfor fremover indberette og medbringe en fem sider lang formular med diverse oplysninger om virksomheden, turen og lønforholdene – vel at mærke for hver bus, der kører til Østrig. Derudover skal den enkelte chauffør også medbringe en ansættelseskontrakt med vedlagt tysk oversættelse, en lønseddel, A1-blanket samt dokumentation for, at virksomheden udbetaler sin chauffør løn.   

Hvis en busvirksomhed sender 15 busser med to chauffører afsted om ugen til Østrig i sæsonen for skiferie, betyder det, at der skal sendes 195 A4-sider i dokumentation med busserne for at overholde de østrigske regler. Dertil kommer de sædvanlige krav ved international kørsel om kontroldokumenter, aktivitetserklæringer, mm.

Virksomhederne kvæles i bureaukrati
Det er ifølge adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, efterhånden en underdrivelse at kalde dokumentationskravene for administrative byrder:

”Flere EU-lande har skærpet deres fokus på mindsteløn - deraf de mange dokumentationskrav. Men de omfattende dokumentationskrav er efterhånden begyndt at kvæle bus- og transportvirksomheder, der reelt set ikke har noget med problemstillingen at gøre.”  

Tidligere har Tyskland, Frankrig og Norge indført forskellige krav til dokumentation for overholdelse af mindstelønsreglerne. De østrigske dokumentationskrav er de mest omfattende hidtil. Steen Bundgaard mener allerede, at de respektive landes dokumentationskrav er blevet til et kapløb mod bunden, som hindrer den internationale buskørsel.

"De mange særregler for hvert enkelt land er efterhånden ved at udvikle sig til et gedemarked. Det er vores klare mål i Danske Busvognmænd, at den internationale bustransport bør være styret af fælles europæiske regler, så en vognmand på en almindelig tur med turistbussen ikke skal forholde sig til 4-5 forskellige regelsæt undervejs," udtaler Steen Bundgaard og tilføjer, at det bestemt ikke gør det nemmere, når dokumentationskravene iværksættes med kort varsel, og end ikke myndighederne i de respektive lande kan afklare de nærmere detaljer for kravene.

Det gør Danske Busvognmænd

  • DB har skrevet til det østrigske Social- og beskæftigelsesministerium og opfordret dem til at forenkle reglerne.
  • IRU, DB's paraplyorganisation i Bruxelles, har rejst sagen overfor både de østrigske myndigheder og EU-Kommissionen med henblik på at få lempet reglerne. 
  • På siden 'Østrigsk mindsteløn' kan medlemmer finde en oversigt over kravene samt en vejledning til udfyldelse af den østrigske formular. Her findes også svar på en række ofte stillede spørgsmål vedr. mindstelønsreglerne i Østrig. En tysk oversættelse af TA’s ansættelseskontrakt kan rekvireres hos DB, såfremt man er medlem af TA. Ring gerne på 7022 7099 for hjælp.
  • Et enkelt medlem er allerede blevet tilbageholdt i to timer Østrig ved en mindstelønskontrol. DB råder til, at man overholder dokumentationskravene.
  • Der er desværre endnu ikke fuld klarhed over, hvordan man lever op til de østrigske regler – DB holder løbende medlemmerne opdateret.