ForsideTuristbuskørselMindsteløn: Anmeldelse bliver digital

Mindsteløn: Anmeldelse bliver digital

Fra årsskiftet skal tysk og fransk mindsteløn anmeldes digitalt. Fra tysk side vil der være en overgangsperiode frem til sommer, mens det franske system iværksættes fra dag ét den 1. januar 2017.

25-11-2016

Så er der nyt om elektronisk anmeldelse af mindsteløn i Tyskland. De tyske myndigheder melder, at det bliver muligt for danske vognmænd at anmelde mindsteløn elektronisk fra den 1. januar 2017. Det vil fortsat være muligt at faxe anmeldelserne af sted i en overgangsperiode frem til den 30. juni 2017.

Også i Frankrig skal anmeldelser ske elektronisk fra den 1. januar 2017. Allerede udstedte attester gælder for resten af perioden. Det anbefales i forbindelse med anmeldelser til Frankrig, at skal man have chauffører til Frankrig i januar 2017, der ikke i forvejen er anmeldt, så er det måske en ide at lave den fysiske attest i december 2016. Hvis det franske anmeldelsessystem får børnesygdomme, så er man i det mindste på den sikre side.

"Tiltagene vil forhåbentlig lette de bureaukratiske byrder hos vores medlemmer. Men det er stadig vores klare opfattelse, at de tyske og franske krav om mindsteløn for chauffører er en unødvendig belastning, der går ud over ideen med transportens frie bevægelighed i EU. Vi vil derfor sammen med vores internationale samarbejdspartnere og vores paraplyorganisation i Bruxelles, IRU, fortsat arbejde for en ophævelse af disse bureakratiske byrder," udtaler adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.

Danske Busvognmænd vil melde ud, når de elektroniske anmeldelsesportaler står klar.