ForsideHandicap- og specialkørselMidttrafik tager ansvar

Midttrafik tager ansvar

Midttrafik tager ansvar og sikrer chaufførernes pauser i planlægningen af flextrafik

14-06-2013

Midttrafik havde varslet i udbud FV2, at trafikselskabet ville indføre en ny pausefunktion, for samtlige vogne med hjemsted i Region Midtjylland. 

Pausefunktionen er nu blevet  implementeret. 

I Danske Busvognmænd er der stor tilfredshed med, at Midttrafik tager ansvar. "Midttrafik planlægger - ligesom de andre trafikselskaber - kørslen og sender kørselsordrerne direkte til chaufførerne. Derfor burde det være en selvfølge, at de også sikrer, at dette foregår forsvarligt og med de relevante pauser. Det er i øvrigt også en forpligtelse, trafikselskabet som udbyder af kørslen har efter arbejdsmiljølovgivningen." understreger chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt.

Allan Mørup, er både vognmand og leverandør hos Midttrafik og formand for Danske Busvognmænds handicapsektor er også tilfreds. "Jeg håber, at Midttrafiks beslutning danner forbillede for de øvrige trafikselskaber, der udbyder flextrafik. Vi har som vognmænd og arbejdsgivere selvfølgelig ansvaret for, at lovgivningen om pauser, hvil og arbejdsmiljø overholdes, men vi har også brug for et ansvarligt samarbejde med trafikselskaberne i den forbindelse."

Hvad betyder pauserne i praksis?

Midttrafiks implementering af pauserne  betyder, at fra tirsdag den 11.juni vil der, alle ugens dage, ligge følgende pauser på samtlige driftsvognløb:  

  • 1 Flydende pause mellem 5–6 time fra første aktivitet -opstartstidspunktet til den første tur. Pausen er på 30 minutter og betales ikke af Midttrafik  
  • 1 Pause til chaufførskift efter 10,5 – 11,5 timers fra først aktivitet – pausen er på 1 minut og holdes på vognen hjemadresse.  
  • 1 Flydende pause mellem 4-5 time efter chaufførskift pausen.  

Pauserne bliver kun aktiveret, hvis der er kørsel på vognløbene. For de vogne der er omfattet af køre/hviletids bestemmelserne, kan pauserne tilpasses, så reglerne kan overholdes.