ForsideVIDEN OM: Love og bekendtgørelser vedrørende arbejdsmiljø

VIDEN OM: Love og bekendtgørelser vedrørende arbejdsmiljø

Nedenstående liste angår de typiske lovkrav i forbindelse med arbejdsmiljø og arbejdsmiljøcertificering. Som medlem af Danske Busvognmænd vil du løbende opdateres, når nedenstående love eller bekendtgørelser ændres.

17-06-2015

Danske Busvognmænd opdaterer løbende nedenstående lovliste. Hvis du ønsker, at du eller en medarbejder skal modtage en mail hver gang listen opdateres kan du sende mailadressen til michael@db-dk.dk.


Nødvendig lovkravliste for OHSAS 18001 (arbejdsmiljøledlesessystem)

Hvis du har eller skal have en OHSAS 18001-certificering er det vigtigt som minimum at have styr på tre nedenstående love og bekendtgørelser 

1072 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - 7. september 2010 - med senere ændringer  
Bekendtgørelsen er gældende for alle arbejdspladser med en eller flere ansatte. Lovgivningen er desuden omdrejningspunkt for arbejdsmiljøcertificeringen. 

356 - Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder - 9. april 2013
Loven er kun gældende for virksomheder, som er eller vil certificeres med OHSAS 18001. Loven fastsætter rammerne for at opnå arbejdsmiljøcertifikat fra akkrediteret certificeringsbureau.

1191 - 9. oktober 2013 Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering
Bekendtgørelsen indeholder nye kravbestemmelser i forbindelse med risikovurdering til OHSAS 18001. Bemærk især bilag 1, da der i de nævnte punkter er krav til OHASA 18 001 om hvordan virksomhederne skal undersøge og risikovurderer i forhold til standarden.

896 - 24. august 2014 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
Bekendtgørelsen definerer natarbejde for lønmodtagere og regler herom vel at mærke for lønmodtagere, der ikke er sikret rettigheder i henhold til en nærmere angiven kollektiv overenskomst. Bekendtgørelsen fastslår, at lønmodtagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. Du kan læse mere om reglerne i arbejdstidsloven og gode råd om natarbejde her.


 


Relevant lovkravliste i forbindelse med OHSAS 18001

Afhængig af din virksomheds og dit arbejdsmiljøledelsessystems sammensætning kan nedenstående love og bekendtgørelser være relevante.

Relevant lovkravliste til OHSAS 18001

Vejledninger og anbefalede metoder

Ved varetagelsen af et godt arbejdsmiljø kan nedenstående vejledning og brugsanvisninger anvendes

Arbejdsmiljøvejviser 30: Transport af passagerer
Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører
Atex i autobranchen
Vejledning om ergonomi og rengøring
Kemi på autoværkstedet trin for trin
Transport af kørestolsbrugere
Luftforurening og ventilation i autobranchen
Vejledning om rengøringsmidler
Vejledning i anvendelse af maskindirektivet