ForsideTuristbuskørselLederuddannelse - sidste udkald

Lederuddannelse - sidste udkald

Efterårets lederuddannelse starter torsdag den 21. september i Kolding. Meld dig selv eller din medarbejder til, hvis du vil med. Mulighed for tilskud til kursusafgiften.

15-08-2017

Hvem?
Uddannelsen er udviklet af ITD i samarbejde med Danske Speditører og IBC Kurser og Konsulenthus og sætter fokus på de særlige ledelsesudfordringer og behov, der er i transport- og logistikerhvervet. Den praktiske lederuddannelse er til den medarbejder, der i dagligdagen har et lederansvar, men som ikke har en formel lederuddannelse.

Tilsvarende kan man forvente, at kursets deltagere arbejder med transport og logistik til daglig. Der lægges vægt på deltagernes egne erfaringer inden for ledelse, og erfaringsudveksling på tværs mellem deltagerne indgår som en vigtig del af uddannelsen.

Hvad?
Uddannelsen gennemføres over 15 dage – heraf afholdes de 10 dage som AMU kurser. Nogle af emnerne er situationsbestemt ledelse, kommunikation, motivation af medarbejdere, personalejura og konflikthåndtering.

Hvornår?
Kurset forløber over 15 undervisningsdage, hvoraf 10 dage afholdes som AMU-kurser. Kurset starter i Kolding i september 2017. Opstartsdato annonceres senere. og i København til februar 2018.

Pris?
Prisen er sammensat af hhv. et AMU gebyr og et kursusgebyr.

  • AMU gebyret udgør kr. 1.840,00. (momsfrit)
  • Kursusgebyret kr. 15.655,00. (ekskl. moms kr. 3.913,75)
  • I alt kr. 17.495,00.

RA's Støttefond uddeler legater til uddannelse og efteruddannelse i busbranchen. Ansøg her:

Hvis du vil vide mere?
Læs mere på www.itd.dk/uddannelse