ForsideArrangementerKursus om de opdaterede ISO-standarder (Aalborg)

Kursus om de opdaterede ISO-standarder (Aalborg)

16-01-2019 Tilmelding

Danske Busvognmænd afholder i samarbejde med Mette Heide fra QHSE Group kursus om de opdaterede ISO-standarder inden for miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljø (ISO 45001).

Kurset finder sted 16. januar 2019 på Lundeborgvej 22 i Aalborg, dog afhænger kursets gennemførelse af antallet af tilmeldte. Tilmeldingsfristen er 14. december.

Program
Programmet er inddelt i to moduler, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. Hvad enten der ønskes deltagelse i begge moduler eller blot det ene, vælges dette under "tilvalg" i tilmeldingsprocessen.

09:00 - 12:30 - Miljøledelse (ISO 14001:2015)

- Interessenters behov og forventninger
- Risici og muligheder
- Miljøforhold, miljøpåvirkninger, kriterier, væsentlige miljøforhold
- Bindende forpligtelser, kendskab, implementering og evaluering af overholdelse
- Miljømål
- Handlingsplaner
- Dokumenteret information
- Intern audit
- Afvigelsesbehandling
- Ledelsens evaluering

12:30-13:15 - Frokost

13:15-16:30 - Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001:2018)

Fokusområder:
- Medarbejderinddragelse
- Risici og muligheder
- Identificering af farer og vurdering af arbejdsmiljømæssige risici og muligheder
- Lovkrav og andre krav, evaluering af overholdelse
- Arbejdsmiljømål
- Handlingsplaner
- Dokumenteret information
- Indkøb og outsourcing
- Intern audit
- Afvigelsesbehandling
- Ledelsens evaluering

Pris
Modul 1: 995 DKK
Modul 2: 1.295 DKK