ForsideArrangementerKreds 3 - Generalforsamling

Kreds 3 - Generalforsamling

20-02-2018 Tilmelding

Der indkaldes herved til ordinær kredsgeneralforsamling i Danske Busvognmænds kreds 3. Til generalforsamlingen fremlægges følgende:

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Kredsformandens beretning samt orientering fra sektorudvalgene

3.     Forelæggelse af kredsregnskab

4.     Valg af kredsformand, på valg er Carsten Rasmussen, Veddebus

5.     Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Steffen Harbirk, Harbirks Bustrafik, Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser, Niels Gregers Boers, DitoBus, som suppleant Jan Martin Jørgensen, Skørringe Turistbusser

6.     Valg af et medlem til Turistsektoren, på valg er Claus Anchersen, Red City Buses

7.     Valg af et medlem til Rutesektoren, på valg er Lars Bender, De Blaa Omnibusser (Genopstiller ikke)

8.     Valg af et medlem til Handicapsektoren, på valg er Peter Nygaard, Nygaards Turist & Minibusser,

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Jens Koll, Jens Kolls Turist, som suppleant Michael Larsen, Terslev Minibus

10.  Eventuelt

Tid og sted

Onsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00.

Krebshuset, Ringstedvej 87, 4180 Sorø

Forud for både middag og generalforsamling afholdes medlemsmøde med start fra kl. 16:30.

Program

Kl. 16:30 Medlemsmøde

Kl. 18:00 Middag: Der serveres en 2 retters menu, hertil øl, vand, vin ad libitum – kredsen er vært.

Kl. 19:00 Kredsgeneralforsamling

Tilmelding

Alle medlemmer har modtaget en invitation på e-mail via Conference Manager, hvorfra tilmelding ligeledes foregår.