ForsideArrangementerKreds 2 - Generalforsamling

Kreds 2 - Generalforsamling

21-02-2018 Tilmelding

Der indkaldes herved til ordinær kredsgeneralforsamling i Danske Busvognmænds kreds 2. Til generalforsamlingen fremlægges følgende:

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Kredsformandens beretning samt orientering fra sektorudvalgene

3.     Forelæggelse af kredsregnskab

4.     Valg af kredsformand, på valg er Peter Papuga, Papuga Bus

5.     Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Ole Andersen, Gislev Rejser, Allan Jensen, Egeskov Turistfart

6.     Valg af et medlem til Turistsektoren, på valg er Carsten Papuga, Papuga

7.     Valg af et medlem til Rutesektoren, på valg er Tim Valbøll, Umove

8.     Valg af et medlem til Handicapsektoren, på valg er Henning Petersen, Vejle Turisttrafik

9.     Valg af revisor og suppleant, på valg er Lene Poulsen, Willemoes Bus

10.  Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes forelagt årsmødet

11.  Eventuelt

Tid og sted

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18.00.

Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld

Program

Kl. 18:00 Middag: Der serveres en 2 retters menu, hertil øl, vand, vin ad libitum – kredsen er vært.

Kl. 19:00 Kredsgeneralforsamling

Tilmelding

Alle medlemmer har modtaget en invitation på e-mail via Conference Manager, hvorfra tilmelding ligeledes foregår.