ForsideKontingent uændret for 5. år i træk

Kontingent uændret for 5. år i træk

Kontingentet for medlemsskab af DB i 2015 fastholdes på det nuværende niveau. Det er således 5. år i træk, at kontingentet er uændret.

27-02-2015

Medlemmer af Danske Busvognmænd modtog i starten af denne måned deres kontingentopkrævninger. Kontingentsatserne de samme som i 2014. Faktisk er kontingentsatserne ikke blevet ændret siden 1. januar 2010.

"Vi kigger løbende på vores omkostningsudviklingen, vores aktiviteter og tilbuddene til medlemmerne og på den baggrund har Danske Busvognmænds bestyrelse besluttet, at vi trods prisudviklingen også i 2015 kan fastholde kontingentet på det nuværende niveau," udtaler Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd.

Direktøren uddybder baggrunden for beslutningen. "Vores udgangspunkt er, at vi skal have en sund økonomi, hvor indtægter og udgifter skal balancere - hverken mere eller mindre. Det synes vi er lykkes meget godt ved løbende at se på vores omkostninger, løse opgaverne på en lidt smartere måde og et godt samarbejde med ITD om blandt andet kontordrift, medlemsservice og politisk arbejde," afslutter han.