ForsideTuristbuskørselKontingent til DB stiger

Kontingent til DB stiger

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 har foreningens hovedbestyrelse konstateret, at tiden - for første gang i syv år - er kommet til en regulering af kontingentet for at få enderne til at hænge sammen.

06-01-2017

Siden 1. januar 2010 – i syv år – har Danske Busvognmænd haft uændrede kontingentsatser. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 har foreningens hovedbestyrelse konstateret, at tiden er kommet til en regulering af kontingentet for at få enderne til at hænge sammen. Fra 1. januar 2017 øges kontingentsatserne derfor som følger:

Kontingentforhøjelsen skal imødegå, at der er færre busvognmænd – og dermed færre kontingentindtægter - end for syv år siden. Samtidig med kontingentforhøjelsen har hovedbestyrelsen derfor besluttet, at der også i 2017 skal arbejdes målrettet med at holde omkostningerne nede og om muligt forøge foreningens indtægter.