ForsideKollektiv trafikKan man stemme på kollektiv trafik?

Kan man stemme på kollektiv trafik?

Kommunal- og regionsvalget står for døren. Kommunalvalget er stærkt afgørende for den lokale, kollektive trafik. Vælgerne og erhvervslivet er ikke i tvivl: Den kollektive og infrastruktur skal prioriteres højt.

02-11-2017

Den 21. november afholdes der valg til landets kommuner og regioner. I hænderne på landets kommunalbestyrelser ligger den lokale, kollektive trafiks skæbne.

Hvad siger vælgerne?

En undersøgelse af vælgernes præferencer viser, at 20 % peger på den kollektive trafik, som det mest afgørende politikområde, når krydset skal sættes den 21. november (jf. figur 1 ovenfor). Det er en hæderlig placering, som er på samme niveau som børnehaver, vuggestuer og dagpleje.

Rød versus blå: Hvem husker den kollektive trafik?

På Christiansborg er sagen for tiden streget hårdt op mht. kollektiv trafik. Den borgerlige regering vil investere i privatbilisme fremfor kollektiv trafik, men gør det samme sig gældende ude i kommunerne og betyder det, at rød blok tilgodeser investeringer i den kollektive trafik i kommunerne?

I en undersøgelse i Busmagasinet kan man ikke spore en signifikant forskel i tilgangen til bustrafikken på baggrund af kommunens politiske sammensætning. Hvis man er interesseret i at læse mere om undersøgelsen, kan dette gøres i novemberudgaven af Busmagasinet, som også findes i en webudgave her.

Derimod spiller det en stor rolle hvilken type kommune, der er tale om (jf. tabel 1 nedenfor). Bykommunerne har formået at fastholde et vist niveau, navnlig i modsætning til yderkommunerne, hvor den kollektive trafik er skåret kraftigt ned med 11,9 % i gennemsnit. I mellem- og landkommunerne er antallet af køreplantimer også faldet, men langt fra i lige så stor grad som i yderkommunerne. 

Erhvervslivet: Kollektiv trafik er vigtig

Dansk Industri offentliggør årligt en temperaturmåling på det lokale erhvervsklima i de enkelte kommuner. Dansk Industri undersøger, hvad virksomhederne mener, der bør prioriteres højest for at styrke deres vækstmuligheder. Øverst på listen ligger infrastruktur og transport:

”Lige under halvdelen af virksomhederne synes det (infrastruktur og transport red.) er et område, kommunen bør fokusere på,” skriver DI. Dermed er det ikke kun vælgerne, som ønsker, at landets kommunalbestyrelser prioriterer den kollektive trafik og infrastruktur højt.