ForsideTuristbuskørselKøre- og hviletid: Lempelse af sanktioner på vej

Køre- og hviletid: Lempelse af sanktioner på vej

Danske Busvognmænd har sammen med branchen presset på for en lempelse af sanktionerne på køre- hviletidsområdet. Arbejdet ser nu ud til at bære frugt.

22-12-2016

Danske Busvognmænd og ITD har i perioden med Hans Chr. Schmidt som minister på transportområdet været i offensiven for at for at for skabt bedre proportionalitet imellem overtrædelse og sanktion på køre- og hviletidsområdet. Det vil sige væk med hårde straffe for bagatelovertrædelser, der ingen betydning har for færdselssikkerheden – til gengæld endnu skrappere sanktioner over for dem, der med magneter (eller andet) søger at sætte kontrolapparatet ud af drift.

Danske Busvognmænd havde i den anledning møde 19. december, hvor hele transportbranchen blev enig om et samlet høringssvar til det lovudkast til ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der vil blive fremsat efter nytår. Det var en samlet branche – 3F, ATL, DI, Dansk Erhverv, Danske Speditører, DB, DTL og ITD – der  bakkede op om et positivt høringssvar.

”Det er et rigtig vigtigt signal at sende til Christiansborg, at hele branchen støtter op om de foreslåede ændringer. Med lovændringen får vi skabt nogle rimelige proportioner for sanktionerne på køre- og hviletidsområdet og myndighederne får større mulighed for at lave konkrete vurderinger ved de enkelte overtrædelser, så straffene ikke bliver firkantede uden hensyn til reglernes egentlige formål, nemlig trafiksikkerheden,” udtaler direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.

Væsentlige ændringer i regeringens lovforslag:

  • For hver kontrolperiode indføres et bødeloft på DKK 30.000 for fører og DKK 60.000 for virksomhed
  • 2 pauser på mere 10 minutter medregnes fremover i vurderingen af overtrædelsen
  • Nye bødetakster – lovovertrædelser inddeles i fire kategorier med væsentlige nedsættelser for mindre overtrædelser
  • Mulighed for konkrete vurderinger og reduktion af bødestørrelse, hvor overtrædelse skyldes sjusk/forglemmelse, der ikke påvirker trafiksikkerhed eller politiets kontrolarbejde

Vedtagelsen af lovforslaget i Folketinget starter efter nytår.