ForsideTuristbuskørselKøre- og hviletid - dokumentation for de seneste 28 dage

Køre- og hviletid - dokumentation for de seneste 28 dage

Efter et møde i EU-Kommissionen i indeværende uge præciserer Danske Busvognmænd, at man altid bør medbringe dokumentation for de seneste 28 dage, når man kører i de forskellige EU-medlemsstater. Dokumentationen skal så vidt muligt foretages på de digitale kontrolapparater. Er det ikke muligt kan man bruge aktivitetserklæringer.

29-04-2016
Stopur

Efter vedtagelsen af EU’s forordning 165/2014 om tachografer inden for vejtransport har der været en del tvivl om brugen af aktivitetserklæringer og om hvorvidt man stadig har pligt til at medbringe dokumentation for de seneste 28 dage, når man kører i de forskellige EU-medlemsstater.

Det er blevet drøftet på et møde i EU-Kommissionen i indeværende uge, og vi skal derfor præcisere, at chaufføren til enhver tid skal kunne fremvise dokumentation for de seneste 28 dage, hvad enten det er i form af diagramskiver fra et analogt kontrolapparat, optegninger på førerkortet for kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne, eller hvis chaufføren har haft anden form for kørsel, udført andet arbejde, haft fri, været syg el.lign.

I forhold til de aktiviteter som ikke umiddelbart bliver opført på førerkortet/kan ses på diagramskiverne skal der som udgangspunkt laves en manuel indtastning på den digitale tachograf inden afgang til udlandet. Kun i de situationer hvor det ikke er muligt, fx fordi man kører afsted i en bus med et analogt kontrolapparat, skal man bruge aktivitetserklæringerne. Det er dig som vognmand der har pligt til at sørge for, at chaufføren kan betjene den digitale tachograf og dermed foretage indtastningerne, alternativt må du selv gøre det.

Selvom vi har hørt fra flere medlemmer, at en del EU-lande ikke kræver at se dokumentationen ved kontroller, så har de stadig ret til at forlange det, og vi skal derfor anbefale, at man altid medbringer dokumentation for de seneste 28 dage.

EU-Kommissionen har besluttet at spørge de enkelte landes kontrolmyndigheder, om de agter at kræve dokumentation for de seneste 28 dage, og derefter lave en liste over landene. Når tilbagemeldingerne fra landene er offentliggjort vender vi tilbage med ny information.