ForsideArrangementer(Jylland) Ny taxilov - hvad er mulighederne for dig?

(Jylland) Ny taxilov - hvad er mulighederne for dig?

16-01-2018 Tilmelding

Den nye taxilov, der trådte i kraft 1. januar 2018, åbner nye muligheder for vognmænd. Loven definerer nye rammer for erhvervsmæssig personbefordring i personbil. Der vil med den nye lov bl.a. være mulighed for at betjene kommuner med personbiler og oprette egne kørselskontorer, hvor man definerer sit eget serviceniveau for den udbudte taxikørsel. Desuden ophæves begrænsningen på udstedelsen af tilladelser efter en treårig overgangperiode. Der er med andre ord nok at få styr på for de vognmænd, der fremadrettet vil supplere deres vognpark med enten personbiler eller taxikørsel.

Bliv klogere på:

  • De nye regler og tilladelsesformer
  • Den treårige overgangsordning
  • Muligheden for at oprette eget kørselkontor
  • Aktuelle emner i special- og handicapkørslen

Program

  1. Gennemgang af den nye taxilov – Michael Branner, chefkonsulent Danske Busvognmænd
  2. Hvad er mobilitet i fremtiden? – Nicolai B. Sørensen, underdirektør Nordjyllands Trafikselskab
  3. Digitale krav til kørselskontorer – hvad kræves der? – Christian Erikstrup, Sales & Biz. Dev. Manager Trapeze Group
  4. DB’s arbejde i Handicapsektoren – Allan Mørup, næstformand Danske Busvognmænd

Efter medlemsmødet er der spisning kl. 18.

Tid og sted

16. januar kl. 16.00

Hotel Korning Kro

Korningvej 143, Korning

8700 Horsens

Tilmelding

Tilmelding foregår som altid via Conference Manager. I har modtaget en e-mail indeholdende et link, som vil sende jer til Conference Manager, således I kan sikre jer en plads til arrangementet.