ForsideTuristbuskørselIRU arbejder mod kørselsforbud i Paris

IRU arbejder mod kørselsforbud i Paris

På denne uges møde i IRU blev vi præsenteret for en handlingsplan for IRU's arbejde for, at Paris ikke indfører kørselsforbud for alle dielselkøretøjer, som de påtænker at gøre fra 2020.

04-11-2016
Paris

I denne uge har der været møde i vores internationale organisation IRU, og siden sidste møde hvor vi blev præsenteret for de parisiske myndigheders planer om at indføre et totalt forbud for alle dieselkøretøjer i centrum af byen har IRU iværksat en handlingsplan for at forhindre myndighedernes planer. Handlingsplanen indeholder blandt andet et fælles brev og møde med myndighederne i Paris, og en klage til kommissionen.

Indførelse af mindsteløn i forskellige europæiske lande blev også drøftet. IRU presser på overfor kommissionen for at få en afgørelse, men endnu er der ikke noget nyt derfra.

IRU er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et program/en app, der kan vise parkeringsmuligheder, ruteplanlægning, momsberegning mv. ved kørsel i udlandet.