ForsideHandicap- og specialkørselDB: Hold fast i sociale klausuler

DB: Hold fast i sociale klausuler

Trafikselskaberne skal holde fast i de sociale klausuler. Også efter et nyt lovforslag.

10-03-2016

Folketinget behandler i disse dage et lovforslag vedrørende vejtransport og overenskomster fremsat af transportministeren, men dette lovforslag sikrer ikke, at retstilstanden bliver den, vi kendte før NORTRA-dommen. Derfor mener Danske Busvognmænd, at trafikselskaberne skal holde fast i deres brug af sociale klausuler for sikre sig mod løndumping.

”Det ligger fast, at lovforslaget som det foreligger nu ikke genetablerer den retstilstand, der var gældende før Højesterets dom (NORTRA-dommen). Den nuværende lovgivning indebærer ikke, at der skal aflønnes på et niveau, der er generelt for branchen og det er  i øvrigt uklart, om lovgivningen gør op med køkkenbordsoverenskomsterne,” udtaler Steen Bundgaard, der er direktør i Danske Busvognmænd. Han anbefaler derfor, at trafikselskaberne holder fast i kravet om sociale klausuler, når de foretager udbud af kørsel, specielt flextrafik.

”Vi har i Danske Busvognmænd tidligere rost Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab for at tage ansvar med sociale klausuler i udbud af flextrafik. Det er – også efter en ny lovgivning – den rigtige vej at gå. Signalet fra trafikselskaberne, kommunerne og regionerne om, at de vil have ordnede forhold hos leverandørerne er meget stærkt og meget vigtigt. Lovforslaget som det ligger nu betyder ikke, at trafikselskaberne kan lægge de sociale klausuler på hylden i den tro, at problemet er løst,” afslutter han.