Højsæson for udbud

Foråret er højsæson for udbud af specialkørsel. En del af kørslen er tilknyttet børn og deres skolegang, så der udbydes typisk, så leverandøren kan være klar til opstart efter sommerferien.

11-05-2015

Foråret er højsæson for udbud af de kommunale specialkørselsordninger. Foråret 2015 er ikke nogen undtagelse.

I Danske Busvognmænds udbudsdatabase har vi foreløbig registreret 25 udbud af specialkørselsordninger fra kommunerne i 2015. Hertil kommer et mindre antal udbud, der udbydes af trafikselskaberne på vegne af den enkelte kommune. 

Der er fire store kommunale kørselsområder, der præger de aktuelle, kommunale udbud:

  • Skolekørsel jf. folkeskolelovens § 26.
  • Kørsel til specialundervisning jf. folkeskoleloven § 26 og tilhørende bekendtgørelser.
  • Kørsel til genoptræning efter udskrivning fra sygehus jf. sundhedsloven § 172 samt diverse bestemmelser i serviceloven.
  • Kørsel til dagcentre med borgere, der har fået tilbud om aktiverende eller forebyggende services (Servicelovens § 79). 

"Vi skønner, at kørselsopgaverne til skoleområdet beløber sig til i omegnet af 1,3 mia. kr. på årsbasis og kørslen til dagcentre og genoptræning til 400 mio. kr. om året. Det er altså væsentlige udgiftsområder i den kommunale sektor, der kræver meget stor omhu med udbudsformen for at sikre den bedste pris og den bedste kvalitet," udtaler chefkonsulent Lasse Repsholt i Danske Busvognmænd.