ForsideHandicap- og specialkørselGod aften med fokus på minibusserne

God aften med fokus på minibusserne

Danske Busvognmænds handicapsektor afholdte torsdag et fyraftensmøde med fokus på minibusserne. Værter for arrangementet var Minibus Danmark i Ribe, der stod for behagelige rammer for mødet og god forplejning af mødedeltagerne.

21-03-2014

Fyraftensmødet blev indledt med et oplæg og en diskussion af, hvordan landets kommuner i fremtiden bedst kan få udført deres kørselsopgaver. Skal kommunerne udbyde selv? Skal kørslen ligge i trafikselskabernes flextrafik? Hvem skal stå for modtagelse af bestillinger, planlægning af kørsel, driftsstyring,  og fakturering?

Herefter blev der fortalt om Minibus Danmark og virksomhedens koncept og principper for opbygning af minibusser, hvor kvalitet og lang holdbarhed ifølge Michael Østerbye er i højsædet. Michael Østerbye viste rundt på fabrikken, hvor virksomhedens medarbejdere var i fuld gang med opbygningen af minibusser på Sprinter-chassis.

Aftenen blev afsluttet med en demonstration ved Kim Hendriksen af den IT-løsning, Partex Data tilbyder virksomheder, der har brug for at kunne håndtere til- og frameldinger fra borgere samt planlægge og styre handicap- og specialkørsel. Dermed var ringen sluttet til aftenens første diskussion, og de godt 20 mødedeltagere kunne drage hjem efter en udbytterig aften.