ForsideKollektiv trafikRA’s Støttefonds Forskningspris – kollektiv bustrafik

RA’s Støttefonds Forskningspris – kollektiv bustrafik

RA’s Støttefond har indstiftet en pris, der hædrer akademisk arbejde og forskningsarbejde indenfor kollektiv bustrafik, herunder f.eks. teknik, planlægning, organisation, økonomi, arbejdsforhold eller sikkerhed. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med TØF's Kollektiv Trafik Konference.

25-06-2018

Hermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere og studerende som mener at kunne komme i betragtning ved uddelingen af prisen i 2018.  

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning og et CV.

Derudover skal der medsendes:

 • En videnskabelig artikel inkl. et dansk resume på 1-2 sider, eller
 • et resumé af et større arbejde – fx en Ph.D.-afhandling, eller
 • et færdiggjort speciale eller hovedopgave inkl. et dansk resume. 

Det forudsættes at den indsendte artikel har ansøgeren som førsteforfatter, og i tilfælde af medforfattere, at der er en vedlagt medforfattererklæring, der forklarer de enkelte forfatteres bidrag.  Flere forfattere kan dog også søge prisen i fællesskab.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøgerens fulde navn, adresse og fødselsdato og være RA’s Støttefond i hænde på nedenstående adresse (email) senest mandag den 20. august 2018

Med prisen følger et legat på 20.000 kr. 

En bedømmelseskomité vurderer de indkomne ansøgninger i forhold til primært:

 1. Akademisk kvalitet og originalitet.
 2. Relevans for den kollektive bustrafik.

Komitéen kan indhente sagkyndige vurderinger udefra af de indkomne arbejder, men komitéen alene har det fulde ansvar for prisuddelingen. 

Komiteen er udpeget af RA’s Støttefonds bestyrelse og består af:

 • Professor Otto Anker Nielsen, Transport DTU
 • Lektor Harry Lahrmann,  Aalborg Universitet
 • Søren Holk Hansen, RA’s Støttefond
 • Repræsentant for trafikselskaberne

Om RA’s Støttefond

Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA’s Støttefond) blev stiftet i 1998 af midler, der opsparet af rutebilvognmænd og har blandt andet til formål, at ”.. yde støtte herunder rejselegater til forsknings- og uddannelsesprojekter af betydning for udviklingen af den kollektive trafik.”  

Støttefondens bestyrelse består af:

 • Søren Holk Hansen
 • Poul Villy Jørgensen
 • Mie Kruse
 • Jens Svidt
 • Jess Abildskou

Støttefondens sekretariat varetages af:


Danske Busvognmænd
Att. Sektorchef Lasse Repsholt
Vesterbrogade 10,3
1620 København V
lasse@db-dk.dk
+45 2047 8003