ForsideTuristbuskørselForetræde: Nok er nok!

Foretræde: Nok er nok!

Danske Busvognmænd har torsdag den 2. februar haft foretræde for Folketingets transportudvalg om dokumentationskravene for den østrigske mindsteløn.

03-02-2017

Budskabet var, at nu er nok nok. Østrigs tiltag for at begrænse østeuropæisk arbejdskraft, herunder lastbilchauffører fra Rumænien og Bulgarien, rammer alle andre lande, hvilket slet ikke er meningen.

Transportudvalget var meget lydhøre over for Danske Busvognmænds budskab og havde på forhånd stillet nogle spørgsmål til transportministeren på baggrund af de notater Danske Busvognmænd havde fremsendt. Efter foretrædet vil der blive stillet yderligere spørgsmål. Det er et samlet udvalg, der ønsker handling fra ministeren over for østrigerne.

En samlet transportbranche (ITD, DI Transport, Danske Speditører og Danske Busvognmænd) har desuden opfordret transportminister, Ole Birch Olesen (LA), til at tage de nødvendige skridt for at hindre disse nationale særregler på området - bl.a. ved at undtage international kørsel fra EU's udstationeringsdirektiv.

Gået for vidt
Østrigs repræsentantant i den internationale vognmandsorganisation IRU har meddelt, at der har været et massivt pres mod Østrig efter indførelsen af dokumentationskravene. Det er den østrigsk repræsentants klare opfattelse, at de østrigske myndigheder selv har erkendt, at de er gået for vidt i forhold til indførelsen af denne lovgivning. Han forventer, at Østrig vil ændre reglerne, så kravet om mindsteløn kun kommer til at omfatte cabotagekørsel i Østrig. Men indtil videre er de nuværende regler i Østrig altså fastlagt i gældende lovgivning og bør derfor følges.

I Danske Busvognmænds turistsektor har man allerede afholdt ekstraordinære møder om det østrigske tiltag og bl.a. fået det omtalte foretræde for transportudvalget i stand.

"Dokumentationskravene vedrørende mindsteløn er efterhånden blevet et kapløb mod bunden. Hvis alle lande laver så snørklede dokumentationskrav vedrørende mindsteløn som Østrig bliver det efterhånden svært at køre nogne vegne," udtaler adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, der håber, at østrigerne besinder sig og lemper dokumentationskravene.

Det gør Danske Busvognmænd

  • DB har haft foretræde for Folketingets transportudvalg, der ønsker handling fra ministeren.
  • DB har skrevet til det østrigske Social- og beskæftigelsesministerium og opfordret dem til at forenkle reglerne.
  • En samlet transportbranche (ITD, DI Transport, Danske Speditører og Danske Busvognmænd) har opfordret ministeren til at finde fælles europæiske løsninger på udfordringerne med mindsteløn i transportbranchen.
  • IRU, DB's paraplyorganisation i Bruxelles, har rejst sagen overfor både de østrigske myndigheder og EU-Kommissionen med henblik på at få lempet reglerne. 
  • På siden 'Østrigsk mindsteløn' kan medlemmer finde en oversigt over kravene samt en vejledning til udfyldelse af den østrigske formular. Her findes også svar på en række ofte stillede spørgsmål vedr. mindstelønsreglerne i Østrig. En tysk oversættelse af TA’s ansættelseskontrakt kan rekvireres hos DB, såfremt man er medlem af TA. Ring gerne på 7022 7099 for hjælp.
  • Et enkelt medlem er allerede blevet tilbageholdt i to timer Østrig ved en mindstelønskontrol. DB råder til, at man overholder dokumentationskravene.
  • Der er desværre endnu ikke fuld klarhed over, hvordan man lever op til de østrigske regler – DB holder løbende medlemmerne opdateret.