ForsideHandicap- og specialkørselFlextrafikken opruster på fagligheden

Flextrafikken opruster på fagligheden

Busmagasinets gennemgang af trafikselskabernes tilfredshedsundersøgelser viser en udtalt tilfredshed med flextrafikken. Alligevel opruster alle trafikselskaber i landet på den ene eller anden måde fagligheden med uddannelser og større undersøgelser.

04-05-2016

Busmagasinet har gennemgået de offentliggjorte tilfredshedsundersøgelser for flextrafik fra fire af landets trafikselskaber, og overordnet set er brugerne meget tilfredse med flextrafikken.

Rettidighed og serviceniveau afgørende
Nærmere undersøgelser viser, at rettidighed – i lighed med den almindelige rutetrafik – er det parameter, der betyder allermest for brugernes tilfredshed med flextrafikken. Det fremgår af bl.a. Fynbus’ tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen fra Fynbus viser også, at chaufførens service – til forskel fra den almindelige rutetrafik – i høj grad har en betydning for brugernes tilfredshed med flextrafikken. Heldigvis er også tilfredsheden med chaufførernes serviceniveau højt i de forskellige trafikselskaber.

Rute- og skolekørsel halter bagefter
I undersøgelsen er det bemærkelsesværdigt, at den faste rutekørsel for flextrafikken halter bagefter. Den faste rutekørsel drejer sig hovedsageligt om de brugere, der på daglig basis anvender flextrafikken, f.eks. specialskolebørn eller handicappede med et dagligt behov for kommunalt visiteret kørsel til bestemte aktiviteter.

Den forholdsvis lave tilfredshed med flexruteproduktet er ifølge Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, et resultat af, at netop den faste rutekørsel stiller større og mere specifikke krav til planlægning, kørsel og service end de resterende kørselsordninger. ”Spørgsmålet er, om det gavner serviceniveauet, at trafikselskabet fungerer som et mellemled mellem kommuner og vognmand i den faste rutekørsel,” udtaler Steen Bundgaard. ”Kommuner og borgere har med den faste rute- og specialkørsel ofte nogle meget specifikke og varierende krav. I den henseende kan trafikselskabet godt virke som et bureaukratisk og strømlinet mellemled, hvor vognmand og chauffør ikke får mulighed for at yde den service, de er i stand til, og som brugerne og transportkøber rent faktisk efterspørger,” forklarer Steen Bundgaard. 

Læs mere og få flere detaljer fra undersøgelsen i Busmagasinet maj 2016, som netop er udkommet.