ForsideKollektiv trafikFjernbusserne kører til tiden

Fjernbusserne kører til tiden

Det er velkendt, at fjernbusser er billige og komfortable. De er også meget pålidelige og kører og ankommer til tiden. Det viser en rundspørge fra Danske Busvognmænd.

12-10-2016

Over 1,2 mio. passagerer valgte i 2015 at køre med én af Danmarks fjernbusruter. Der er ingen tvivl om, at konkurrencedygtige priser kombineret med en høj komfort i busserne spiller en stor rolle. Men passagerne kan også sætte sig i bussen med stor vished om at komme frem til tiden. Det viser en rundspørge fra Danske Busvognmænd hos landets fjernbusoperatører.

Det forlyder entydigt fra fjernbusoperatørerne, at store forsinkelser i op til 1½ til 2 timer sker stort set kun, når Storebæltsforbindelsen er helt lukket for trafik. Det sker typisk i forbindelse med ekstreme vindforhold eller store trafikulykker på selve Storebæltsforbindelsen. Forsinkelser som følge af dårlige vejrforhold og trafikulykker, der generelt sætter trafikken i stå forekommer selvfølgelig også, men det er sjældent og forsinkelser overstiger sjældent en time.

Togpassagerne har som bekendt haft et opslidende forår og sommer i forbindelse med sporarbejde, og Banedanmark har netop i dag annonceret to års forsinkelse på det nye signalsystemer. Derfor er det glædeligt at konstatere, at fjernbustrafikken præsterer så godt, som den tilsyneladende gør. Det er på alle måder godt, at passagererne har et pålideligt og rettidigt alternativ i fjernbustrafikken.

Foto: Sund & Bælt

Fakta:

- Hvor tit er Storebæltsforbindelsen lukket? 

Ligesom fjernbusserne er Storebæltsforbindelse også ret pålidelig. Sund & Bælt der ejer forbindelsen oplyser, at i 2014 var broen ikke lukket på noget tidspunkt, i 2015 var den lukket tre gange og i 2016 (indtil dato) har broen været lukket fire gange. Årsagerne er typisk påsejlingsfare, trafikulykker på broen eller vindforhold. Dertil kommer, at bustrafikken kan blive berørt af de situationer, hvor Storebæltsforbindelsen fraråder lette køretøjer at krydse broen.

Se Sund & Bælts statistik

- Hvordan står jeg som passager, hvis bussen alligevel er forsinket?

 Hvert busselskab har egne regler for, hvordan man håndterer forsinkelser og eventuelt kompenserer passagererne ved forsinkelser.  Alle fjernbusselskaberne er dog omfattet af EU's passagerrettighedsforordning, der giver passagererne nogle forskellige muligheder og rettigheder. Forordningens regler afhænger af, om den planlagte rejseafstand er større eller mindre end 250 km.

Se Passagerpulsens rapport om passagerrettigheder