ForsideKollektiv trafikFjernbusser til debat

Fjernbusser til debat

Fjernbustrafikken var programmet på Trafikdage 2018

31-08-2018

 Fjernbustrafikken har cirka 1,5 mio. årlige passagerer og står dermed for cirka 15 pct. af trafikken over Storebælt. Interessen var derfor stor, da Aalborg Universitet satte fokus på fjernbussektoren på Trafikdage 2018. Danske Busvognmænd var arrangør og moderator på sessionen ”2 + 2 = 5 Muligheder for integration og samarbejde med fjernbustrafikken”.

Her bidrog oplægsholdere fra Trafikstyrelsen, Flixbus, Rejseplanen A/S og Nordjyllands Trafikselskab med perspektiver på, hvordan samarbejdet kan forbedres. Ordstyrer på sessionen, Michael Nielsen fra Danske busvognmænd, konkluderede, at der var ganske gode muligheder for øget samarbejde mellem de forskellige parter både i forhold til infrastruktur, planlægning og selvfølgelig en fremtid, hvor kunderne søger deres rejsemuligheder på tværs af transportformer.

Tirsdag den 28. august blev mulighederne og konsekvenserne af en deregulering af fjernbusbranchen drøftet. Der blev givet et bud på, hvad der ville ske, hvis en grænse på f.eks. 75 km eller 100 km blev lagt til grund for fri fjernbusbetjening. Det kom også frem, at en deregulering selvfølgelig skal ske under hensyntagen til det eksisterende kollektive trafiksystem og de sociale og samfundsmæssig hensyn, der ligger til grund herfor. En samfundsøkonomisk delanalyse fra Danske Busvognmænd viser dog, at det nuværende fjernbusnet giver kunderne en brugergevinst på over 80 kr. pr. rejse svarende til over 60 mio. kr. om året (2015 passagertal). Tages de seneste års vækst i passagertal i betragtning løber den samlede brugergevinst op i over 100 mio. kr. om året.