ForsideKollektiv trafikEsbjergs busser rykker

Esbjergs busser rykker

En ambitiøs satsning på et stambusnet og skarpere prioritering skal flytte Esbjergs bustrafik fra passagerfald og omkostningsforøgelser til mobilitet, storbytrafik og vækst.

08-03-2017

I 2015 igangsatte Esbjerg Kommune et udredningsarbejde, der skulle forholde sig til den kollektive trafiks aktuelle tilstand: Faldende indtægter og stigende udgifter. I stedet for serviceforringelser ønskede man en offensiv plan, der kunne tiltrække flere passagerer og dermed skabe en bedre økonomi i den kollektive trafik. Det forberedende arbejde bestod af en rapport, tre workshops og en frivillig offentlig høring. På det grundlag indgik et bredt flertal i Esbjerg Byråd (V, A, F, C & I) i september 2016 en aftale om Budget 2017-2020.

I budgetaftalen er der afsat midler til prioriterede udvidelser og anlægsinvesteringer. Herunder 29,1 mio. kr. til forbedret kollektiv bustrafik (drift) og cirka 12,2 mio. kr. i investeringer i anlæg til bustrafikken.

Diagram over det foreslåede stambussystem.

Bustrafikken skal understøtte byen som storby
Esbjerg er med cirka 72.000 indbyggere Danmarks 5. største by. Forligspartierne ambition er (Citat), ”at den kollektive trafik skal være en del af den samlede mobilitet, som Esbjerg som storby og vækstcenter i regionen kan tilbyde erhvervsliv, borgere og gæster.”

Anders Kronborg (A) har som er formand for Teknik & Byggeudvalget stået i spidsen for kommunens arbejde med gentænkning af den kollektive trafik de seneste år. Han regner med at den kollektive trafik vil kunne opnå samme opbakning efter 2020 ”Vi forventer, at passagerantallet vil stige over en årrække. Erfaringerne fra andre kommuner, som har gennemgået en lignende proces, viser, at forandringen kræver en tilvænning. Vores mål med gentænkningen er, at den kollektive trafik skal blive det nemme valg for borgerne.”

I skrivende stund er den nye busplan i høring blandt kommunens borgere.

Hvis du vil vide mere:

Vækststrategi 2020

Du kan læse den fulde artikel i marts udgaven af Busmagasinet