En bastion falder

ATAX og 3F har indgået aftale, der gør det muligt at aflønne chaufførerne i OST-vogne på basis af provision.

22-02-2017

Det var ellers aflønningen på provisionsbasis, der var anstødsstenen for den såkaldte NORTRA-sag, hvor Trafikstyrelsen blandt andet ikke ville anderkende provisionsaflønning i OST-vogne. Det blev de som bekendt nødt til efter, at Højesteret havde talt den 4. februar 2015.

Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening har haft mulighed for provisionsaflønning i OST-vogne og busser siden 2011, men det er altså nyt, at 3F har indgået sådan en aftale. Med til historien hører, at der til betalingen også skal regnes pension, feriepenge m.m. og, at betalingen skal ske pr. påbegyndt halve timer pr. vagt.

Regeringen har varslet et lovforslag, der skal genetablere Trafikstyrelsens praksis i forhold til kravet om "gældende kollektive overenskomster" men Trafikstyrelsens forhenværende praksis i forhold til provisionsaflønning kan ikke forventes at blive genetableret. Dermed må den sidste bastion være faldet.