ForsideTuristbuskørselEfteruddannelsen bliver bedre

Efteruddannelsen bliver bedre

Kvaliteten og udbyttet af chaufførernes efteruddannelse bliver bedre år for år. Relevansen og udnyttelsen af tiden skal dog forbedres, fremgår det af en stor artikel om emnet i Busmagasinet Juli 2015, der netop er kommet på gaden.

02-07-2015

Danske Busvognmænd og ITD har sammen evalueret chaufførernes og vognmændenes tilfredshed med den lovpligtige EU efteruddannelse. Det er tydeligt, at chaufførerne er blevet mere tilfredse med efteruddannelsen henover de seneste fem år. Hele 32% af de chauffører, der gennemførte uddannelsen i 2010 og 2011, var utilfredse eller meget utilfredse med forløbet. I 2014 er denne andel faldet til blot 11%.

Mange chaufførerne er generelt set tilfredse med både kvaliteten af det faglige niveau, men omvendt står det til med chaufførernes vurdering af efteruddannelsens relevans og udnyttelsen af tiden hos kursusudbyderen. Her svarer blot 44%, at de er enige i, at tiden blev udnyttet fornuftigt på deres seneste efteruddannelse, og blot 48% er enige i, at deres sidste efteruddannelse var relevant for deres arbejde.

Uddannelsesansvarlig i ITD, Anders Jessen – der har været med til at lave undersøgelsen – er positiv over, at uddannelsesstederne med årene har fået bedre fat i undervisningen, men han understreger også vigtigheden af, at uddannelsesstederne er klædt bedre på til næste uddannelsesperiode.

”Vi har med efteruddannelsesforløbet en mulighed for at styrke branchens uddannelsesniveau og modenhed, og chaufførerne vil gerne, men vi skal sikre relevansen og kvaliteten. Samtidig er mange bekymrede for næste uddannelsesperiode, da de ikke vil igennem det samme,” udtaler han og peger på, at mere dybdegående samtaler med de deltagende i undersøgelsen viser, at man skal sikre mulighederne i særligt valgfagene samt udviklingen i erhvervet i forhold til nye lovkrav, teknologier og lignende i udbuddet af den lovpligtige efteruddannelse.

"Umiddelbart efter sommerferien vil vi sammen med ITD gå i tænkeboksen for at finde ud af, hvilke idéer, tiltag og initiativer, der skal tages på baggrund af undersøgelsens resultater. Vi har allerede sendt undersøgelsens resultater til vores samarbejdspartnere i uddannelsesinstitutionerne, så vi er også spændte på at få deres bemærkninger," fortæller Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Læs mere om undersøgelsen og dens resultater i Busmagasinet Juli 2015.