ForsideTuristbuskørselFjernbusterminal: Dybbølsbro er oplagt

Fjernbusterminal: Dybbølsbro er oplagt

På trods af den stigende popularitet, er der endnu ikke en terminal til fjernbusser i København. Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen peger i en rapport udarbejdet i samarbejde med blandt andre Danske Busvognmænd på Dybbølsbro som en oplagt kandidat.

16-03-2017

I deres netop færdiggjorte rapport "Fjernbusterminal i København – placering, kapacitet, organisation” er Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen  kommet frem til, at en placering sydøst for Ny Ellebjerg Station eller syd for Dybbølsbro Station vil være de mest oplagte i forhold til behovet - dog vil en terminal omkring området ved Ny Ellebjerg Station først give mening omkring år 2023-2025, når den nye metrolinje står klar.

En løsning ved Dybbølsbro Station kan etableres relativt hurtigt og nemt. Arealet er karakteriseret ved en central placering i nærheden af Københavns centrum, hvor mange passagerer skal til og fra, og tæt ved S-tog, København H og kommende metrostationer - forhold som rapporten dokumenterer er attraktive ifølge de nuværende fjernbuspassagerer.

"En busterminal ved Dybbølsbro vil i vores øjne være mest fordelagtig grundet den centrale placering og den relativt hurtige og nemme etablering," udtaler Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd, som har siddet med følgegruppen for undersøgelsen. "Der er allerede nu et behov for en fjernbusterminal, og vi kan derfor ikke vente til 2023-2025 med at føre disse planer ud i livet," lyder meldingen fra Steen Bundgaard.

Sammenligning mellem Dybbølsbro og Ny Ellebjerg Station

Offentlige bør støtte formålet
Med den forventede fremtidige brug af en fjernbusterminal, og på grundlag af en forventet brugerbetaling fra busselskabernes side, vurderes det i rapporten, at en fjernbusterminal i København på sigt vil kunne hvile økonomisk i sig selv. Statslig deltagelse vil være naturlig da hovedformålet er at sikre en ligestilling af den skinnebårne og vejbaserede kollektive trafik i landets absolut største fjernbusknudepunkt. Terminalen vil ydermere benyttes af både turister og borgere i hovedstadsområdet. Det er derfor en relevant statslig såvel som kommunal opgave at støtte formålet, herunder ydelse af et statsligt bidrag hertil.

Udviklingen i antallet af fjernbuspassagerer i perioden 2006 til 2015 viser en vækst på 119 % med en støt voksende passagermængde fra år til år. På den baggrund vurderes det, at en ny fjernbusterminal bør indrettes med 12-15 busholdepladser, som vil kunne betjene op til 250-300 busser pr. dag. Der er endnu ikke truffet nogle konkrete beslutninger om oprettelse af en busterminal i København.

Du kan læse den fulde rapport her

Nuværende holdepladser er utilstrækkelige: Størstedelen af trafikken med fjernbusser til og fra København afvikles i dag fra tre holdepladser. Fælles for dem alle er at holdepladsforholdende er utidssvarende og uhensigtsmæssige, og at der stort set ingen faciliteter er hverken for passagerer eller busoperatører. På Ingerslev gade kan forholdene grundet cykelsti og vejbane karakteriseres som decideret farlige.