ForsideKollektiv trafikDrop de stive regler

Drop de stive regler

Klart budskab fra Movias formand. Meningsløse regler blokerer kommunernes arbejde med mobilitet. ​

27-10-2016

Milliardinvesteringerne i kollektiv trafik i hovedstadsområdet skal understøttes af bedre busløsninger, men de statslige regelsæt blokerer for kommunernes arbejde. Det mener Thomas Gyldal Petersen (S), der er bestyrelsesformand for Movia og tillige borgmester i Herlev Kommune i et detbatindlæg på altinget.dk

Formanden peger på tre punkter, hvor de statslige regler helt konkret "ikke giver mening":

  1. De statslige regelsæt blokerer for, at de ekstra lange BRT-busser kan køre på de danske veje.
  2. Finansieringen af BRT-systemer er underlagt stramme kommunale anlægsrammer - i modsætning til investeringer i letbane og metro.
  3. Planloven giver ikke muligheder for at foretage særlig byudvikling omkring BRT-stationer og langs BRT-linjer.

Herlev-borgmesteren efterlyser plads til nytænkning og mulighed for at bruge pengene klogere, så flere kan få mere, uden det sprænger budgetterne. "Løsninger som BRT med moderne og miljøvenlig busmateriel skal være med til at understøtte investeringerne i de store baneprojekter," afslutter formanden i sit debatindlæg.

"Vi er meget enige og kan vist kun tilføje, at el-afgifterne for strøm til eldrevne busser er 200 gange større end el-afgifterne til drift af letbane, metro og tog. Det er også en håbløs statslig regel, regeringen og Folketinget bør kigge på," medgiver Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

I september gæstede den 24 m lange ledbus, MalmöExpressens Exqui.City, København. Her ved Nørre Campus, hvor bussens eget tracé bringer den forrest i køen ved lyssignalet.

Læs hele indlægget fra Thomas Gyldal Petersen på www.altinget.dk