ForsideTuristbuskørselDPT samler al persontransport på vej

DPT samler al persontransport på vej

Dansk PersonTransport er en sammenlægning af de tidligere vognmandsorganisationer Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd.

31-01-2018

Besøg os på www.danskpersontransport.dk

Den nye forening blev en realitet, da begge organisationer i 2018 stemte sammenlægningen igennem på ekstraordinære generalforsamlinger. Med årsskiftet er den nye forenings vedtægter trådt i kraft, og medlemmerne kan nu kalde sig en del af Danmarks største interesseorganisation for persontransport på vej

Kollektiv trafik på tværs af køretøjer
”Markedet for persontransport ændrer sig drastisk i disse år. Vi ser i højere grad end tidligere, at transportmidlerne i den kol- lektive trafik tænkes sammen, så det ikke længere giver mening at se isoleret på de forskellige transporttilbud til passagererne,” forklarer Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, om sammenlægningen. ”Flextur, der hovedsageligt udføres i personbiler, er et tilbud i hastig udvikling, og med ’MinRejseplan’ i Nordjylland ser man også, at både fjernbus, taxi og delebiler tænkes ind som en del af det kollektive tra- fiktilbud udover de traditionelle rutebusser. Som brancheforening bliver vi naturligvis nødt til at organisere os, så vi bedst muligt kan understøtte vores medlemsvirksom- heder på de nye vilkår, hvor busser, taxier og biler tænkes sammen i udbuddet af mobilitet til borgerne.”

En samlet stemme over for transport- købere og beslutningstagere
Michael Nielsen forventer, at sammenlægningen bliver en fordel for alle i branchen: ”Alle vognmænd, såvel de nuværende bus- og taxivognmænd som potentielle medlemmer fra f.eks. flextrafikken, har en fælles interesse i, at persontransporten ud- vikles positivt og drives på fair og lige vilkår. Dette er også grunden til, den nye forening i 2019 sætter yderligere fokus på løn- og arbejdsvilkår i f.eks. trafikselskabernes udbud og adgangen til det danske marked i turistbussektoren. Med den nye forening kan vi tale med en samlet stemme over for trafikselskaber, kommuner, embedsmænd og politikere, og det styrker kun vores sag.”
Derudover peger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, også på, at sammenlægningen skaber forreningsmuligheder for både bus- og taxivognmænd: ”Med sammenlægningen samler vi den eksisterende ekspertise inden for erhvervsmæssig persontransport og kan derfor give medlemmerne endnu bedre rådgivning og services inden for et bredere område. Det tror jeg vil have stor interesse, for eksempel når universal- tilladelserne på taxiområdet gives fri i 2021. Med den nye universaltilladelse vil markedet for bus- og taxikørsel for det offentlige også lappe endnu mere over hinanden – det kræver fælles fodslag i branchen,” konstaterer Trine Wollenberg, inden Michael Nielsen tilføjer: ”I fremtiden skal vi i endnu højere grad tænke på tværs af transportformerne for at følge med efterspørgslen, den digitale udvikling og ny lovgivning.”

Du kan læse mere i Dansk PersonTransports nye medlemsblad Mobilitet her.