ForsideKollektiv trafikDebat om den kollektive bustrafik

Debat om den kollektive bustrafik

Busvognmænd og andre interesserede mødte fredag eftermiddag op på Busmessen for at høre vognmand, chauffør og trafikselskab diskutere samarbejdet om den kollektive bustrafik.

20-03-2015

Der var både enighed og debat om den kollektive bustrafik, og spørgsmålet om hvordan man sammen tiltrækker flere kunder, da Midttrafik, Arriva og chauffør stillede op til debat på Busmessen. Her drejede diskussionen sig særligt om, hvilke målgrupper man skal fokusere på i den kollektive bustrafik, og hvilken rolle chauffør og busselskab skal have i forhold til brugen af incitamentskontrakter.

'Tvangskunder' skal fastholdes
Trafikselskaberne er ikke i tvivl om, at samarbejde med chauffør og busselskab øger tilfredsheden med den kollektive bustrafik - men øger det også passagermængden? Ifølge Mette Julbo, vicedirektør i Midttrafik, er spørgsmålet ikke ligetil, men der er for hende ingen tvivl om, at det er de unge brugere af den kollektive bustrafik, der skal lokkes til at fastholde deres kollektive transportvaner:

"Det er unge mennesker, der benytter bussen i størst omfang. Men det er også unge, der har det største frafald. Vi skal finde ud af, hvordan vi får disse unge til at fastholde deres transportvaner - også efter de får mulighed for knallert og bil."

Også debatten om bod og incitament var i fokus i Herning, hvor der herskede nogen uenighed mellem driftschef Gerda Jørgensen og chauffør Hans Agerup fra Arriva på den ene side og Midttrafik på den anden om behovet for kontrolbesøg og definitionen af egentlig bod.

Mht. brugen af incitimenter i kontrakterne var stemningen dog en anden. Både Arriva og Midttrafik så her en farbar vej i at forbedre den kollektive trafik gennem brugen af incitamenter i kontrakterne om både kvalitet og passagerforøgelse. Hvor langt incitamentskontrakterne skal gå står dog stadig til diskussion. I Midttrafik har man haft gode resultater med passagertilfredsheden ved at motivere chaufførerne gennem kontante bonuser. Chaufførernes repræsentant Hans Agerup var dog skeptisk ved at lade en for stor del af chaufførens løn være incitamentsbasseret.